kártyás játékok, kártya játékok, kártya játékok online, kártya játékok ingyen, kártya játék leírások, kártya játékleírások

A kártyafestő mesterség

A Hasznos Mulatságok 1818-ban írta le
a kártyafestés munkamenetét:

„A mi a kártyatsinálást illeti, alig vagyon kissebb müvek között, melly annál hoszszabb munkát kívánna, úgy hogy egy kártya, vagy egy játék kártya legalább is keresztül megyen százszor a kártya festő kezén, míg abból egészen elkészülve ki jöhet. Első munka a papirost több levelekből ívenkint öszve raggatni, még pedig úgy, hogy elsőben tsak a belső leveleket raggatják öszve, majd azután, ha azok meg száradtak, a külső leveleket is, mellyek a kártyának színére és hátára esnek.


XVIII. századi kártyafestő műhely metszete

Mennyi sok fogásokkal történjenek meg már tsak ezeket is, hoszszas volna leírni. A legnagyobb mesterség a Festésben áll, ámbár ezen munka sokkal könnyebb, mintsem gondolhatná valaki, ha még azt nem látta. Vagynak tudni illik a kártya festőknek bizonyos Formáik (Patron), mellyeken mint ugyan annyi vastag papiros táblákon minden figurák ki vagynak metszve, még pedig némellyeken tsupán a szélek, vagy rajzolatok szerint; másokon pedig a külömböző festékek szerint. Az első formákból tsak úgy kerülnek ki a képek, mintha azok réz táblákba volnának ki nyomtatva. Nagyobb Mesterembereknél az illyen Formák erős ércz, vagy fatáblákból is lehetnek, még pedig úgy, hogy a képrajzolatok domborúan kiálljanak, mellyeken, ha a spanyol feketével meghúzogattatnak, a reájok tétetett kártyapapirós valamint a könyvnyomtatónál, egyszerre leveretik, s lenyomtattatik. Ezeken kívül vagynak a szinelő táblák, mellyeken a figurának tsak bizonyos részei vágynak által metszve. A kártya papirosnak épen egyezni kell a táblákkal, ha ezeket amazokra illetik. Lehetne ezen táblákat sárga, vörös, zöld, kék, st. táblának nevezni, a szerint a mint ez, vagy amaz színt festik ki rajtok. így p.o. a sárga táblán tsupán tsak azon felületi, s darab részei vagynak ki metszve a kártyának, melyeknek sárgáknak kell lenniek: úgy hogy minden ív papiros annyi tábla alá kerül, annyiszor festetik a mennyi szín vagyon a kártyában. A hát festés nem esik annyi bajjal, mivel az tsak egy szinü szokott lenni. Hamar egészen meg vágynak a kártyák, de még tsak egész ívpapiroson: meg kell őket szárítani. Azután következik az elvagdalás, melly végre a kártyafestőknek nagy ollóik vágynak, egyik karral asztalokhoz leszegezve, úgy hogy tsak a másik kar mozogható. A vagdalásnak egyenlőnek kell lenni, a lineák szerint, hogy egyik kártya a másiknál nagyobb, vagy kissebb ne legyen. A fényesítés még a vagdalás előtt történik. Az el darabolt kártyákat öszve kell válogatni, hogy egész játékra, s egész játékok tuczat számba szedessenek.”


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz
Ulti Liga a tévében | részletek

Következő adás: december 16-án.
Bridzsezzünk 2017! | részletek

2017: Új esztendő, új versenyek, új remények a bridzsasztalnál!
Tarokkozzunk 2017! | részletek

2017: Új esztendő, új versenyek, új remények az tarokkasztalnál!
Ultizzunk 2017! | részletek

2017: Új esztendő, új versenyek, új remények az ultiasztalnál!
Römiparti | részletek

A nemzetközi játékok között talán a legnépszerűbb a römi. Tucatnyi változatának leírását megtaláljuk minden kártyajátékos oldalon. Magyarországon többnyire a 14 lapos römit játsszák. A közelmúltban indított rummy-party.com online játéklehetőséget kínál több játékváltozatban
Ismét pagat.com | részletek

John McLeod Budapesten. Horváth Ferenc és Jánoska Antal riportja a Kártya Magazinban. John McLeod neve régóta ismert kártyás körökben. Az 57 éves londoni férfiú publikációi bekerültek az általa szerkesztett pagat.com internetes gyűjteménybe. A közelmúltban Michael Dummett-tel írott, két kötetes A Hístory of Games Played with the Tarot Pack a kártyakönyvtárak gyöngyszeme lett. John McLeod és barátai 2007-ben Budapesten és Szegeden jártak. Az esték természetesen tarokkozással teltek. Johnnal a játék szünetében – mondhatni két osztás között – beszélgettünk.
Kapcsolat
A weboldallal kapcsolatos
kérdésekben a levelezési cím:

1064 Budapest, Izabella u. 69.
Telefon: 06 1 332 3261
E-mail: civertan@civertan.hu

Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió