kártyás játékok, kártya játékok, kártya játékok online, kártya játékok ingyen, kártya játék leírások, kártya játékleírások
Kártyakult | Irodalom | Nyelvészkedés

A snapszer nyomában

Adalékok a magyarországi kártyajátékok történetéhez.

A kézikönyvtárak lexikonjait, szótárait lapozgatva bosszantó zavarokat fedezhetünk fel. Tudásunk szerencsére folyamatosan bővül, amikor eddig nem ismert forrásokat fedezünk fel, kiegészítve a korábban nyomtatásban megjelent információkat. Komoly problémaként jelentkezik, hogy a játékkártyák és a kártyajátékok történetéről publikálók többnyire nem tudtak kártyázni! A kartya-jatek.hu most a snapszer hazai történetének emlékeit idézi fel.

A snapszert (snapszlit) Magyarország (és Ausztria) számos régiójában hatvanhat néven ismerik. A játék első, magyar nyelvű leírása már 1881-ben a Magyar Lexikon 8. kötetében megjelent. Azonosságuk bizonyságaként másoltuk ide a játékszabályokat:

„Hatvanhat, kártyajáték két személy közt; mindegyik 6 kártyát kap, a maradék elfödve talon gyanánt az asztalra helyeztetik egy kártya kivételével, mely felütve a tromfot képezi. A hetesek es nyolczasok kiszedetvén, a játék csak 24 kártyával történik; a kétszem 11-et, a tízes 10-et, a király négyest, a fölső 3-at és az alsó 2-t, s a kilenczes semmit se számít. Mariage, vagyis ugyanazon színből a király s fölső, tromfban (ha az ütések legalább 33-at tesznek) 40-et, máskülönben vagy más színben 20-at számit, az utolsó ütés = 10. A h.-ot úgy szokás játszani mint a mariage-t, a játékosok, t. i. minden kiadás után egy kártyát húznak a talonról. A megolvasásnál az összes kártyák 120-at, az utolsó ütéssel 130-at számítanak; a kinek 66-ja van, az nyert és 1 húzással jelzi nyereményét; a ki 33-nál kevesebbet ütött, az bukott és ellenfele két húzást ír föl, a kinek pedig egy ütése sincs, az match-vesztett és ellenfele három vonást ró fel; ha a bukott fél ütései közt (vagy egyetlen ütésében) két kilenczes van, habár ezek mitsem számítanak, ellenfele csak egyszerűen nyer. Ha mindkettejük ütései egyaránt 65-ot tesznek, akkor a következő játék dönt, s a ki nyer, az kétszer annyit ír mint, az egyszerű játszmánál. A ki előbb jegyez 11 vonást, az a főnyertes, ha az ellenfélnek ekkor 6-nál kevesebb vonása van, kétszeresen veszít, ha pedig csak egy vagy egy sem, úgy háromszorosan. A fölütött tromfot a hasonszínű 9-es fölválthatja; a következő játszmában az oszt, a ki az utolsó ütést vitte.”


A Piatnik 24 lapos snapszer kártyája

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 3. Ö-ZS (1976)

„snapszli 1928: „Snapszli ... az alsóbb néposztály játssza" (Zolnav V.: Kártya 353). J: 1928: 'egy fajta kártyajáték; Art Kartenspiel' (1. fent). - Sz: ~zik 1958: snapszlizni sz. (Nsz. ápr. 30. 5: NSz.). Bajor-osztrák eredetű; vö. baj.-osztr. schnapset, schnapsen (Striedter-Temps: DLwSkr. 199), ném. T. schnaps’n
(Schatz: WbTirM. 2: 543), B. schapps'n (Hüg.), ausztriai ném. Schnapsen (ÖstWb. 2 ) 'egy fajta kártyajáték: snapszli'. Alapja az ausztriai ném. schnapsen, 'snapszlizik' ige; ez ugyanabba a szócsaládba tartozik, mint a snapsz 'pálinka' főnév német eredetije.

A szb.-hv. Snapsl 'snapszli' szintén a bajorosztrákból való. - A magyarba a kártya nyelv szavaival került. A bizalmas társalgási nyelv szava. Tamás: UngElRum. 734; Kobilarov-Götze: DtLw. 402. (Striedter-Temps: DLwSkr. 199.) - Vö. snapsz.”

- Olvasói kérdésre válaszolt a Budapesti Hírlap 1910 szeptember 4-i számában: „A snapszer kártyajátékot nem ismerjük.”

A Budapesti Hírlap, 1914. május 30-án. bírósági tárgyalás tudósításában olvashatjuk:

- A mikor ön kártyázott vele, hétfőn, mit játszottak?
- Snapszlit.
- Milyen játék az?
- Hatvanhat.
- Mibe játszották?
- Először sörbe, majd spriccerbe, aztán koronába, végül tiz koronába.
- Mennyit nyert Nicktől?
- Tizenöt-húsz koronát.”

1919 január 2. Pesti Napló: „Az Egyenlőség-kávéházban egyik asztalnál kirakós kártyajátékot játszanak. Senki sem tudja, micsoda, végre a tulajdonos' elmagyarázza, hogy a játékot snapszlinak hívják és hogy főként kocsisok játsszák.”

1925 szeptember 2-án hirdetés jelent meg a Pesti Hírlapban: „FIGYELEM! Nagy snapszli-verseny lesz F. Hó 6-ÁN, "VASÁRNAP REGGEL 8 ÓRAI KEZDETTEL a Soroksári út 108. alatti Kétszamár vendéglőben. Első díj egy eleven kis csacsi, második eleven bárány, harmadik 100 szivar, negyedik 1 hordó sör. Szíves pártfogást kér a vendéglős.”

Snapszer néven az első leírás G.J. Potter könyvében (1930) jelent meg magyarul.

A berlini olimpia magyar sikerein (10 arany, 1 ezüst, 5 bronz) fellelkesülve versikét írt a Friss Újság humoristája a lap 1936 szeptember 6-i számába a Snapszli-Olimpiász haditervét vázolva:

„Macolay levele Lüke barátjához

Kedves Lüké komám, ürül a mi lelkünk,
Hogy Münchenben újabb bajnokságot nyertünk,
Mert elsők vagyunk mi mindenféle szakban,
Úszásban, vívásban, pólóban és sakkban.

Mondtam is a körben: bíró uram, lássa,
Községünknek is van specialitása,
Azért hát lepjük meg mink is a világot
És rendezzünk snapszli-világbajnokságot.

Elküldjük a nagy hírt a világba szerte,
Több vendég lesz itt, mint államon a serte,
Amink itthon termett, eladjuk egy szálig
És Reszege-Piskolt világhírré válik.

Tetszett az indítvány a bírónak láttam,
így oszt a tanáccsal nekivágtunk bátran
S már plakát is van a szövetkezet- bolton:
„Snapszli-olimpiász Reszege-Piskolton!"

Azért komám, hogyha nem nagy fáradtsága
Tegye közzé ezt a kedves Friss Újságba,
És a polgármester, mint Budapest atyja,
A kisbíróval is kidoboltathatja.

A terv még nem teljes, csak úgy közlöm nyersen,
Krumpliszüret után kezdődne a verseny
És aztán két hétig tartana a torna,
Az első díj egy szép pulikutya volna.

Elárulom, de oszt ne járjon a szája,
Kádáréknak van egy harapós kutyája,
Engem is megtépett tegnap kicsi híjjá,
Ez lenne a snapszli-világbajnok díjjá.

Fogja hát kelmed is községünknek pártját
És küldjön legalább egy-két pakli kártyát,
Hogy itt legyen kéznél, ami biztos: biztos,
Mert ami kártyánk már egy kevéssé piszkos.

Nem vallunk, remélem, kudarcot e téren,
Tucattá dagad föl a sok aranyérem,
Mert a snapszliban sem lehetünk kivétel,
Üdvözli komája: MACOLAY PÉTER”


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz
Ultizzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az ultiasztalnál!
Tarokkozzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az tarokkasztalnál!
Bridzsezzünk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények a bridzsasztalnál!
Ulti Liga, végeredemény | részletek

Véget ért a nemes versengés! A Szerencsejáték Ulti liga 2017 végeredménye és díjai.
Römiparti | részletek

A nemzetközi játékok között talán a legnépszerűbb a römi. Tucatnyi változatának leírását megtaláljuk minden kártyajátékos oldalon. Magyarországon többnyire a 14 lapos römit játsszák. A közelmúltban indított rummy-party.com online játéklehetőséget kínál több játékváltozatban
Ismét pagat.com | részletek

John McLeod Budapesten. Horváth Ferenc és Jánoska Antal riportja a Kártya Magazinban. John McLeod neve régóta ismert kártyás körökben. Az 57 éves londoni férfiú publikációi bekerültek az általa szerkesztett pagat.com internetes gyűjteménybe. A közelmúltban Michael Dummett-tel írott, két kötetes A Hístory of Games Played with the Tarot Pack a kártyakönyvtárak gyöngyszeme lett. John McLeod és barátai 2007-ben Budapesten és Szegeden jártak. Az esték természetesen tarokkozással teltek. Johnnal a játék szünetében – mondhatni két osztás között – beszélgettünk.
Kapcsolat
A weboldallal kapcsolatos
kérdésekben a levelezési cím:

1064 Budapest, Izabella u. 69.
Telefon: 06 1 332 3261
E-mail: civertan@civertan.hu

Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió