kártyás játékok, kártya játékok, kártya játékok online, kártya játékok ingyen, kártya játék leírások, kártya játékleírások
Kártyakult | Irodalom | Novellák

A vakmerő

Elbeszélés JÓKAI MÓRTÓL. (részlet)
Nagy mesemondónk itt éppen a cárnőt és bizalmasait keveri a tarokkozás gyanújába.

"II. Katalin szenvedélyes tarokkjátszó volt. Különösen kedvelte azt a nemét ez elmés mulatságnak, a mit késöbb egy hires orosz hadvezérről csakugyan Paskievicsnek neveztek el.

E játékhoz mulhatlanul négy részvevő kell; a czárnön kivül Daskoff herczegnö, Orloff herczeg és Karr tábornok ültek a játszó-asztalnál. Ez utóbbi, kitünő jeles hadvezér volt - in petto.

Mint tarokkjátszó pedig épen ritkitotta párját. Mindig nyereséggel kelt föl az asztaltól. Semper victor! Még öt nem látta fizetni senki. A czárnönek azért volt különösen kedvelt embere.

Azt mondta,hogy ha egyszer sikerülne neki csak egyetlenegy rubelt elnyerni Karrtól, annak fület csináltatna, s a nyakában hordaná. Az is meglehet egyébiránt, hogy Karr tábornokot az

ellenfél hibái segiték szüntelen győzelemre; a két, magas hölgynek sokkal több bajuk volt Orloff szép szemeivel, mint hogy figyelmüket egészen föladatuknak szentelhették volna,

Orloff pedig annyira szerencsés volt a szerelemben, hogy nem lett volna igazság a földön, ha a játékban épen olyan szerencsétlen nem lett volna.


Jókai tarokk partija a Lloyd klubban

Egyszer ugy, mellesleg, - kártyakeverés közben előfordult a szó, hogy az mégis szégyen gyalázat, hogy egy ilyen szökevény kozák, mint ez a Pugacseff, képes lehet az orosz birodalom európai negyedrészét maga számára meghódítani, az orosz seregeket rendre megpiszkolni, a legderekabb tiszteket gyalázatos halállal kivégezni, s most még Orenburgot ostromolja, mint valami igazi potentát.

- Pedig ismerem azt a ficzkót! jól ismerem, monda Karr; mig a fölség élt, kártyáztam is vele Oranienbaumban, ostoba kölyök ez; valahányszor „carreau"-t hivtam, mindig „coeur"-t adott bele.

- Ugy látszik, most még roszabb játékos, monda a czárnö, most a „coeur"-t üti „pique” el. Divat volt azon időkben az orosz udvarnál franczia szójátékokat ejtegetni „Coeur" francziául szivet jelent, „pique" pedig döfést.

- Igen, mert hadvezéreink tehetetlenek! Volnék csak én ott.

- Ugyan legyen olyan jó, menjen oda; monda gúnyosan Orloff.

- Ha ö felsége parancsolni fogja, készen vagyok rá.

- Ah, a tarokkpartie csorbát szenvedne ön miatt;'mondá tréfásan Katalin.

- Hiszen az alatt vadászatokat tarthatunk Pétershoffban; vígasztala a czárnőt Orloff.

S az nagyon kedves czélzás volt Katalinra nézve. Pétershoffban élte ö legvidámabb napjait. Ott ismeré meg Orloffot. Kegyteljes mosolylyal inte Karr tábornoknak.

- Nem bánom, de két hét alatt visszatérjen.

- Ah, mit két hét! dölyfösködék Karr. Ha felséged parancsolja, ma még ez órában szánra ülök; három nap, három éjjel odaérek Bugulminszkába, negyednap rendbeszedem a kártyáimat, ötödnap megirom a ficzkónak, hogy én vagyok a kihívó, s hatodnap ,,volalat-ot adok a gazembernek, s heted, nyolczadnap őt magát, mint pagát ultimot teszem lánczra kötve felséged lábaihoz.

A czárnö fölkaczagott a tréfás hadvezéri műszavakon s Orloffra bizta, hogy lássa hát el a szükségesekkel a hires pagát-fogó tábornokot."


Orosz állatképes tarokk 1820. Piatnik reprodukció, 1986.


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz
Ultizzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az ultiasztalnál!
Tarokkozzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az tarokkasztalnál!
Bridzsezzünk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények a bridzsasztalnál!
Ulti Liga, végeredemény | részletek

Véget ért a nemes versengés! A Szerencsejáték Ulti liga 2017 végeredménye és díjai.
Römiparti | részletek

A nemzetközi játékok között talán a legnépszerűbb a römi. Tucatnyi változatának leírását megtaláljuk minden kártyajátékos oldalon. Magyarországon többnyire a 14 lapos römit játsszák. A közelmúltban indított rummy-party.com online játéklehetőséget kínál több játékváltozatban
Ismét pagat.com | részletek

John McLeod Budapesten. Horváth Ferenc és Jánoska Antal riportja a Kártya Magazinban. John McLeod neve régóta ismert kártyás körökben. Az 57 éves londoni férfiú publikációi bekerültek az általa szerkesztett pagat.com internetes gyűjteménybe. A közelmúltban Michael Dummett-tel írott, két kötetes A Hístory of Games Played with the Tarot Pack a kártyakönyvtárak gyöngyszeme lett. John McLeod és barátai 2007-ben Budapesten és Szegeden jártak. Az esték természetesen tarokkozással teltek. Johnnal a játék szünetében – mondhatni két osztás között – beszélgettünk.
Kapcsolat
A weboldallal kapcsolatos
kérdésekben a levelezési cím:

1064 Budapest, Izabella u. 69.
Telefon: 06 1 332 3261
E-mail: civertan@civertan.hu

Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió