kártyás játékok, kártya játékok, kártya játékok online, kártya játékok ingyen, kártya játék leírások, kártya játékleírások
Kártyajátékok | Játékok francia kártyával | Bridzs

Bridzs

Kártya: francia, 2 x 52 lap
Játék típusa: ütésszerző
Játékosok: 4

Bridzs - alapismeretek
Az egyik csomag az aktuális játékban vesz részt, a második kártyacsomagot keveréssel készítik elő a következő játékhoz. A szemben ülő játékosok párt alkotnak, őket Észak-Dél és Kelet-Nyugat jelöléssel különböztetik meg.

A bridzs ütésszerző játék,
melyben a lapok rangsora
Ász, király, dáma, bubi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Az egyes színekben tehát a legmagasabb rangú kártya az ász, legkisebb a 2.

A játék célja:
A lehetséges 13 ütésből a licitálás során bejelentett ütésszámot teljesíteni. A licitálásnál a játékosok egyben az adu színét is megnevezik. Azonos ütésszámra vonatkozó ajánlatoknál a színek alábbi rangsora érvényesül: treff, káró (olcsó színek), kör, pikk (nemes színek). Valamennyi felett áll az aduszín nélküli, szanzadu (szan) játék.

A játék menete
A bridzs társasági és verseny formában is népszerű játék. Lehetőségeink nem engedik meg a teljes körű játékismertetést, itt legfeljebb kedvcsináló, általános leírását adhatjuk a játéknak.

A bridzsben színadási kötelezettség van. Az ütéshez kihívott lapra azzal megegyező színű kártyát kell tenni. Ha nincs ilyen kézben, tetszés szerinti kártya rakható. A játék minden mozzanata balra tartással folyik.

Az osztó keverés és emeltetés után egyesével osztja ki a kártyákat. Minden játékos 13 lapot kap. A licitálást az osztó kezdi. Ütésszámra és aduszínre vonatkozó ajánlatot tehet, vagy passzolhat. A hat ütés elvitele az alapfeltétel és az ennél több ütés vállalását kell a megfelelő szám bemondásával jelezni. Pl. kör aduszín mellett 8 ütés vállalását "2 kör" (6 + 2), 11 ütés treff aduszínnel történő vállalását "5 treff" (6 + 5), aduszín nélküli 12 ütés vállalását "6 szan" (6 + 6) bemondásával tehetjük meg. A licitálásnál figyelembe kell venni a már leírt színrangsort. Azonos ütésszám vállalásánál az erősebb színnel licitáló nyeri el a felvételt. Pl. "3 kör" rontja a "3 treff", illetve "3 káró" vállalást.

A licitálás lehetőségei tehát
1 treff 1 káró 1 kör 1 pikk 1 szan (7 ütés)
2 treff 2 káró 2 kör 2 pikk 2 szan (8 ütés)
3 treff 3 káró 3 kör 3 pikk 3 szan (9 ütés)
4 treff 4 káró 4 kör 4 pikk 4 szan (10 ütés)
5 treff 5 káró 5 kör 5 pikk 5 szan (11 ütés)
6 treff 6 káró 6 kör 6 pikk 6 szan (12 ütés)
7 treff 7 káró 7 kör 7 pikk 7 szan (13 ütés)

Az ütésszámra tett aktuális ajánlatot az ellenfelek kontrázhatják. Ez azt jelenti, hogy vállalkoznak a felvevők által jelzett ütésszám elérésének megakadályozására. A felvevők rekontrával élhetnek. A kontra és rekontra érvényét veszíti, ha bármely fél részéről magasabb rangú ajánlattétel hangzik el.

A játékosok egymás után nyilatkozhatnak szándékukról. Aki passzolt, a következő körben ismét ajánlatot tehet. Ha az utolsóként elhangzott ajánlatot követően három játékos passzol, véget ér a licitálás. Ha az osztás után mindenki passzol, nincs játék, új osztás következik.

A licitálásban utolsó érvényes ajánlatot tevő játékos lesz a felvevő és partnerével alkotják a felvevővonalat. Az ellenfelek a védők, azaz a védővonal szerepét kapják.

A lejátszásnál az első ütéshez a felvevőtől balra ülő játékos hív ki lapot. Tehát minden esetben a védők egyike kezdi a játékot. Ezt követően a felvevő partnere az asztalra teríti színenként rendszerezett lapjait és a játék további kimenetelébe nem szólhat bele. Az asztali lapokból is a felvevő fog játszani.

Az első ütéskör az alábbiak szerint folyik
a védő kiteszi az indító lapot;
a felvevő az asztali lapokból tesz az ütésbe;
a másik védő ad kártyát;
a felvevő saját lapjaiból ad egyet.

Az ütést megszerzi az a játékos, aki a hívott színben a legmagasabb rangú kártyát, vagy a legmagasabb rangú adut tette. Egy ütés elvitele egyben a következő ütéshez történő kihívási jog megszerzését is jelenti. Ha a felvevő szerzi meg az ütést, abból a lapból kell a következő ütéshez hívnia, amelyikből az ütő lapot kiadta. Pl. ha asztali lappal szerzett ütést, asztali lapok közül kell kihívni.

Az elvitt ütéseket elkülönítve a vonalak gyűjtik maguk előtt, képpel lefelé fordítva. Az ütésben elvitt kártyákat egyik fél sem nézheti meg. A lejátszás befejeződik, ha a 13. ütés is elvitelre került. A játék hamarabb is véget érhet, ha a felvevő biztosnak érzi a még hátra lévő ütések elvitelét.

Elszámolás, pontozás
A játék eredményeit pontozólapon "szkórlapra" jegyzik. A vízszintes vonal alá a vállaláspontokat írják, a vonal fölé pedig a jutalompontokat.

Vállaláspontok: a licitálás során bejelentett ütésszám teljesítésekor a felvevők az alábbi pontokat írhatják a vonal alá:
treff és káró színekben az ütésszám 20-szorosát;
kör és pikk színekben az ütésszám 30-szorosát;
szanzaduban az ütésszám 30-szorosát és még 10 pontot.

Kontrázott, teljesített ütésszámnál fenti értékek kétszeresét, rekontrával teljesített ütésszámnál négyszeresét írhatja a felvevő páros a vonal alá.

A játék elején mindkét fél mansban van. A vonal alatt összegyűjtött 100 vagy több pont gém teljesítését jelenti és ezzel a páros mansból bellbe jut, a másik fél továbbra is mansban marad. A vállaláspontokat ekkor jelzésként aláhúzzák, és a további eredményeket ez alá jegyzik. Ha a másik fél éri el a 100 pontot, újabb vonalat húznak a pontozólapon és mindkét páros bellben folytatja a játékot. Töredékjátéknak nevezzük azokat az eredményeket, amikor egy játékban egyik fél sem képes teljesíteni a 100 pontos határt. Gémerejű játék pedig minden, egy partiban elért, legalább 100 pontos teljesítmény. A két páros küzdelmének egysége a robber, ez pedig 100 ütésértékpont kétszeri elérése.

Jutalompontok: a vállaláspontok mellett az egyes partikban jutalompontok is szerezhetők. Ezeket a pontozólapon a vonal főlé kell írni. A gém eléréséhez nem számolhatók, csak a játék, a robber végén.

Lehetőségek a jutalompontok szerzésére
többletütések: amikor a felvevő a vállaltnál több ütést szerez, treff és káró aduval 20, kör és pikk aduval, továbbá szanzaduval 30 jutalompontot írhat minden többletütésért.
kontrázott felvétel teljesítése: 50 pont jutalom, rekontra teljesítése 100 pont.
kis szlemm: 12 ütés elvitelénél mansban 500, bellben 750 jutalompont írható.
nagy szlemm: 13, azaz minden ütés elvitele. Mansban 1000, bellben 1500 jutalompontot ér.
Bukások: ha a felvevő nem teljesíti a licitáláskor vállalt ütésszámot, jutalompontokat az ellenvonal kap. Ha a felvevő mansban volt, minden elbukott ütésért 50, bellben 100 pontot írnak a védők. Kontrázott játéknál mansban egy ütés bukásáért 100, második és harmadik ütés bukásáért 200-200, minden további bukásért 300 jutalompontot írnak a védők. Bellben egy ütés bukása 200, minden további 300 pontot ér. Rekontrázott vállalásnál ezek az értékek kétszeresen számítanak.
Robberjutalom: a játék végén mindkét fél pontjait összeadják. Külön kell számolni a vonal fölé és a vonal alá írt pontokat. Robber-jutalomként a két gémet teljesítő fél 700 pontot írhat, ha a másik fél mansban maradt, 500 pontot, ha bellben fejezték be a játékot.

A licitálás
A bridzsjáték fontos része a licitálás. A licitrendszerek alkalmazásáról a játék kezdetén meg kell állapodni. Fontos körülmény, hogy az alkalmazott licitrendszer mindkét fél számára egyértelmű legyen. A jól licitáló páros pontos információkat nyújt egymás lapjairól, laperejéről. A bridzsjáték szabályairól, elméletéről több magyar nyelvű könyvben olvashatunk. Lásd az Offset és Játékkártya Nyomda weblapjának bibliográfiáját: Bibliográfia, bridzs fejezet.

Versenyek
A bridzs az egyetlen kártyajáték, melyet nemzeti- és nemzetközi szövetségek irányításával világszerte versenyszerűen is játszanak. Egyéni-, páros- és csapatversenyeket rendeznek. Ezek között is legjelentősebb a Bermuda-kupa, mely tulajdonképpen bridzs világbajnokság.


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz
Ultizzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az ultiasztalnál!
Tarokkozzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az tarokkasztalnál!
Bridzsezzünk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények a bridzsasztalnál!
Ulti Liga, végeredemény | részletek

Véget ért a nemes versengés! A Szerencsejáték Ulti liga 2017 végeredménye és díjai.
Römiparti | részletek

A nemzetközi játékok között talán a legnépszerűbb a römi. Tucatnyi változatának leírását megtaláljuk minden kártyajátékos oldalon. Magyarországon többnyire a 14 lapos römit játsszák. A közelmúltban indított rummy-party.com online játéklehetőséget kínál több játékváltozatban
Ismét pagat.com | részletek

John McLeod Budapesten. Horváth Ferenc és Jánoska Antal riportja a Kártya Magazinban. John McLeod neve régóta ismert kártyás körökben. Az 57 éves londoni férfiú publikációi bekerültek az általa szerkesztett pagat.com internetes gyűjteménybe. A közelmúltban Michael Dummett-tel írott, két kötetes A Hístory of Games Played with the Tarot Pack a kártyakönyvtárak gyöngyszeme lett. John McLeod és barátai 2007-ben Budapesten és Szegeden jártak. Az esték természetesen tarokkozással teltek. Johnnal a játék szünetében – mondhatni két osztás között – beszélgettünk.
Kapcsolat
A weboldallal kapcsolatos
kérdésekben a levelezési cím:

1064 Budapest, Izabella u. 69.
Telefon: 06 1 332 3261
E-mail: civertan@civertan.hu

Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió