kártyás játékok, kártya játékok, kártya játékok online, kártya játékok ingyen, kártya játék leírások, kártya játékleírások
Kártyakult | Irodalom | Anekdoták

Előljáró sörczenet az első magyar kártyakódexből

Kártyajátékok könyve
A legelterjedtebb hazai és külföldi kártyajátékok leirása. Szerkesztette Parlaghy Kálmán. Előszóval ellátta: Mokány Berczi. A számos képpel ellátott mű ára 1 frt 40 kr, diszes vászonkötésben 1 frt 80 kr. A megrendelési összeg Lampel Róbert (Wodianer E. és Fiai) könyvkiadóhivatalába intézendő (Budapest, Andrássy-ut 21. sz.

Mondok
Én tüllem fujthatják bötübe mind a bátorságos malasztot, a kit attul a görhes görög Szólontul kezdve a vín Werböczyn körösztül Csemegi Károlyig nyögött világgá a hány kódeks csinyálló csak vót: annyiba se veszem, mint egy pállott makkhelest. Mert az se nem tudomány, se nem mivészet, hanem csupán ricskek muszaj. Egyikünk a másiktul fétti az irháját, portáját, könyerit: hát § párzó kukaczaival sánczolja környül olvasztékos magát, meg áztat a csöpp alatta lévőt, a kit még ki nem államosított alulla jaz kaórrmány - vágnám hozzá a döntvénytárt!

Dikhecz a törvénynek, de abrincs a bibliának is ! Mőte Évanyánk rápoczázott a nagy paradicsom pöcséttel az emberi boldogság fehér abroczára : nem nyalhatta aztat le tisztára a mi élhetetlen ősatyusunk Ádám, se fő nem nyalhattuk mi többiek, a kik az ő fügefáján termettünk siralomvőgyi adófüzető hazafiakúl - maradt vóna meg szóló forcénak a blattjai árnyékában!

Mivé is töpörödött vona bennünk a halhatatlan szusz, akit az öreg Mindenható szuflét belénk, ha jaz hajdanvaló szivárvány zsidónak, Nojénak a bárkája, mömmög a betlehemi csárda fölött kigyúllott égi jelöknél különben ragyogó mögváltó csellag - a Stüsszi vadász nem ragyogott vóna fölöttünk azon a vedlett mennyei bóthajtáson

Mert minden bibliáknál előbb való jaz 32 levelű testámentom: minden tudományoknál előbb való a kártyográfia ; minden mivészetek ostorhegyesse a szinmivészet. És lethatalmasabb ország Kalábria! Letdicsőbb város Makaó! Nem hitványabb ennél Boston! Letdallosabb madár a Biribi! A Plató filozófiájánál is tündöklőbb árnyék a L hombre! Lettartósabb matéria a Piké! Letnagyobb vitéz a Landsknecht! Letszaporább a Mariage! Letdiadalmasabb csata a Färblini! Letzajosabb a Csöndes ! - és tudományban, mivészetben, politikában, világok elejitűl mindvéges végig: tök a tromf!

Azért atyai örömmel is fogadtam a fölkérést, a kivel e tudományos munka szerzője megtisztöli magát: köppintenék elejíbe e kkis útravalót. Nem sajnállom a támogatást ettül a nömös vállalkozástul, jól tudván, hogy az én országos firmám és uri pártfogásom nagyot lök rajta. Csak aztat az edgyet gyöngéllem benne, hogy akadémikus tudálókosságval osztogassa benne jaz utmutatásajit, nem pedig azzal a magossabb, magvasabb szakösmeretvel, a kinek én osztom a meleg áldást, parázs kártyát nagy e meghasalt honyhazában. Példának okájér ien formának gondútam vóna, vegyük-tegyük a kalábert: KALÁBROLOGYIA. | Diktáta Mokány Berczy, jedzette Sanyaró Vendel

Bevezetés
1. A kalábriászt pedig a mmagyar Vilnerféle kártyával játzadd negyed magadval. A szöröncsét fővátva osszák benne. Ha jaz, a ki oszt, hozomra dógozik: ugy illegesse magát, hogy még ü legyen a na llelkü: ha pedig füzet - jaj a születésinek! Ugy mögsajnájják, hogy háromlábu kutyának is sok vóna.
2. A ki dögös, oszt rángatja az idegje madzagját a drukk: vizet düntsön magába. Mihelest az első káka szál kihajt a gégáján, tulesött a nervozitáson.
3. A kaláber a játikok netovábbja - ha veszítesz. Mer ienkor aszondod :>> ne tovább! << és fére czihelődsz.
4. Nincs játék, a ki mellett annyi gibicz füttyengetme bele a más tudományába, mint ebbe. Ha jaszt hiszed, hogy tol rajtad ha kitolod: bátran kilódithatod. Akár a kártyát is a fejihő vághadd. Egy pakli nem a világ.

R E G U L A
Ha fősső kirára bevág disznó tizes:
Kvart kirá bélád van, s nem te vagy a fizess.
Egy fössö két ásszal vajmi gyenge pára!
Kerüget a bukás az ily disznó párra. sat.

Ez az én methodusom. Igy szerkesztem én a kathekizmust. De mán ha ide jis bejutott a ziszthema: ott vesse föl a puskaporon hízott német alaposság - tartom és hagyom helybe: Itt az irás forgassátok - H a me bbuktok, tik lássátok! Most pedétig ha sszólljék országgá a paragácsokra fejtett egyetemes Csöndes!

Diktátam Dömbszögön ebben a disznótul elrugaszkodott,
1889-ik mocsok esztendő októberjinek 20-ik naptyán.
Nömös Bugaczi és Dombszögi MOKÁNY BERCZI.


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz
Ultizzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az ultiasztalnál!
Tarokkozzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az tarokkasztalnál!
Bridzsezzünk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények a bridzsasztalnál!
Ulti Liga, végeredemény | részletek

Véget ért a nemes versengés! A Szerencsejáték Ulti liga 2017 végeredménye és díjai.
Römiparti | részletek

A nemzetközi játékok között talán a legnépszerűbb a römi. Tucatnyi változatának leírását megtaláljuk minden kártyajátékos oldalon. Magyarországon többnyire a 14 lapos römit játsszák. A közelmúltban indított rummy-party.com online játéklehetőséget kínál több játékváltozatban
Ismét pagat.com | részletek

John McLeod Budapesten. Horváth Ferenc és Jánoska Antal riportja a Kártya Magazinban. John McLeod neve régóta ismert kártyás körökben. Az 57 éves londoni férfiú publikációi bekerültek az általa szerkesztett pagat.com internetes gyűjteménybe. A közelmúltban Michael Dummett-tel írott, két kötetes A Hístory of Games Played with the Tarot Pack a kártyakönyvtárak gyöngyszeme lett. John McLeod és barátai 2007-ben Budapesten és Szegeden jártak. Az esték természetesen tarokkozással teltek. Johnnal a játék szünetében – mondhatni két osztás között – beszélgettünk.
Kapcsolat
A weboldallal kapcsolatos
kérdésekben a levelezési cím:

1064 Budapest, Izabella u. 69.
Telefon: 06 1 332 3261
E-mail: civertan@civertan.hu

Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió