kártyás játékok, kártya játékok, kártya játékok online, kártya játékok ingyen, kártya játék leírások, kártya játékleírások
Kártyakult | Irodalom | Anekdoták

Ferbli a parlamentben és az óvodában

Mária Terézia játéktilalmi rendelete óta folyamatos viadal dúl a magyar társadalomban a szerencsejátékok megítélése körül. Legújabb fejlemény, hogy a pókeriparban érdekeltek szellemi sporttá kívánják nyilvánítani megélhetésük tárgyát, a médeák által is lelkesen reklámozott póker játékot.

De hát változik a világ, Mikszáth korabeli intelmei: A kártya ma már senkit sem érdekelnek, mint ahogy a jellemgyenge, szenvedélybetegnek nevezett nagy tömeg sem. Látnunk kell, hogy a kommersz társasági játékok háttérbe szorulnak a nyerő (vesztő) játékokkal szemben. A bűnügyi statisztikákban is feltörekvőben a szerencsejátékokkal kapcsolatos esetek száma. Baráti társaságok, munkahelyi közösségek tagjai fosztogatják egymást a játékasztaloknál, szervezett keretek között zajlik az internetes játék és a közelmúlt nagy csalásai sem késztetik gondolkodásra a játékos társadalmat: amelyik játék programozható, az egyben manipulálható is.

Ismét játszik az egész világ.

Úgy tűnik, a történelem a szerencsejátékok világában is megismétli magát. A boldog békeidők Magyarországán söpört végig hasonló, megfékezhetetlen játékláz. Olyan mértékben, hogy 1885. december 9-én Herman Ottó képviselő úr a ferbli ügyében szólalt meg a parlamentben:

"T. ház! Évek óta munkásságomnak bizonyos részét annak szentelem, hogy a szerencsejátékokat tanulmányozva, azoknak káros befolyását a népre, egyáltalában a magyar társadalomra mentül alaposabban megismerhessem. Én nem mondhatom ki t. ház és hogy milyen fájdalmas benyomást tett reám az, hogy tegnap a magyar sajtó összes orgánumai olyan formában, a mely semmi kétséget nem enged meg, hirét hozták annak, hogy a magyar királyi Curia 2-ik büntető tanácsa Csemegi Károly elnöklete alatt egy concrét esetben akként ítélt, hogy az úgynevezett ferbli-játék nem tartozik a szerencsejátékok közé, tehát a kihágásokról szóló törvénykönyvünk értelmében nem büntetendő. Sőt tovább ment, t, ház s ugyanabban az ítéletben kimondotta azt is, hogy az a rendőr, a ki a ferblit mint szerencsejátékot fel akarta jelenteni és ajándékot fogadott el azért, hogy azt föl ne jelentse, nem volt vesztegetésnek kitéve, mert nem tartozik a ferblit feljelenteni.

 
Kártyázás az ördöggel

T. ház! Én ismerek számos mételyt, a mely a magyar nemzet és a magyar társadalom testén rágódik. De én nem ismerek súlyosabbat és meg-vetendőbbet, kártékonyabbat, mint épen ezt ajátékot, tudniillik a ferblit. Sokkal kártékonyabb az t. ház, még a kis lutrinál is. Miért? Mert a kis lutrinak periodicitása van és az illetőnek, a ki pénzét oda vitte, be kell várni a húzást. A ferbli-játék mindig alább sodorja az illetőt, a ki hatalmának adta át magát.

T. ház! Én nem ismerem a magyar királyi curia indokait, bevallom, de tudom azt, hogy a ferbli határozottan szerencsejáték, még pedig annyira, hogy még a vakszerencsét is megvakítja.


A vesztes

T. ház! Van ennek a játéknak egy formája, melyet német terminussal szoktak kifejezni, örvendek, hogy a magyar nyelv nincs annyira lesülyesztve, hogy szót találjon rá: ez a blindelés. Tessék csak nevetni, én ezt a nevetést nagyon sajnálom! A dolog komolyságával összeegyeztetni nem tudom. Ez a "blindelés", t. ház, abban áll, hogy az illető meg se tekinti a kártyát, hanem tisztán a vak szerencsére bizza a sikert. Van annak egy másik formája, mely vidékenkint szerepel, tudniillik a "sántával" való játszás.* Mind a két forma olyan, hogy minden combinatiót, minden ügyességet kizár. S épen a szerencsejátéknak, mint büntetendő cselekménynek egyik ismérve az, hogy sem combinatióra, sem ügyességre nincs alapítva, hanem tisztán a vak szerencsétől függ. Ezért vétetett fel a büntető törvénykönyvbe is különösen oly körülmények közt, a melyek között a magyar királyi Curia az ő felmentő ítéletét hozta. Mert ez a játék űzetett egy nyilvános helyiségben, kávéházban és kávéházakban szokás, hogy a ferbli-játékkal épugy csábítsák, csődítsék a közönséget, a mint csődíti bármely vásárbeli birbics."

*Sánta: a ferbliben helyettesítő lapként szerepel - tkp. joker. Megállapodás szerint egy vagy négy sántával játszottak.

Mit szólna a mai Budapesthez a képviselő úr? Amikor percenként ütközik harsogó, szerencsejátékra csábító propagandába az utcán, rádióban és a sajtóban, a televízióközvetítésekről nem is szólva. A játékipar papjai minap újabb ötlettel álltak elő. Az egyik gyakran látogatott web-oldalon Lee Jones, pókermágus dilemmáját olvashatjuk: Megtanítsam-e pókerezni gyermekemet?


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz
Ultizzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az ultiasztalnál!
Tarokkozzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az tarokkasztalnál!
Bridzsezzünk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények a bridzsasztalnál!
Ulti Liga, végeredemény | részletek

Véget ért a nemes versengés! A Szerencsejáték Ulti liga 2017 végeredménye és díjai.
Römiparti | részletek

A nemzetközi játékok között talán a legnépszerűbb a römi. Tucatnyi változatának leírását megtaláljuk minden kártyajátékos oldalon. Magyarországon többnyire a 14 lapos römit játsszák. A közelmúltban indított rummy-party.com online játéklehetőséget kínál több játékváltozatban
Ismét pagat.com | részletek

John McLeod Budapesten. Horváth Ferenc és Jánoska Antal riportja a Kártya Magazinban. John McLeod neve régóta ismert kártyás körökben. Az 57 éves londoni férfiú publikációi bekerültek az általa szerkesztett pagat.com internetes gyűjteménybe. A közelmúltban Michael Dummett-tel írott, két kötetes A Hístory of Games Played with the Tarot Pack a kártyakönyvtárak gyöngyszeme lett. John McLeod és barátai 2007-ben Budapesten és Szegeden jártak. Az esték természetesen tarokkozással teltek. Johnnal a játék szünetében – mondhatni két osztás között – beszélgettünk.
Kapcsolat
A weboldallal kapcsolatos
kérdésekben a levelezési cím:

1064 Budapest, Izabella u. 69.
Telefon: 06 1 332 3261
E-mail: civertan@civertan.hu

Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió