kártyás játékok, kártya játékok, kártya játékok online, kártya játékok ingyen, kártya játék leírások, kártya játékleírások
Kártyakult | Irodalom | Versek

Gábor Andor: Emléksorok a garéi tarokk-egyesületnek

Mayer György úrnak ajánlva.
(részletek)

Kiről énekeljek, miről énekeljek,
Hogy senkivel harczra, vitára ne keljek,
Hogy e verses szókkal senkit meg ne bántsak
És a hír mezején mégis végig szántsak?

Mert dalolni vágyom nagy dolgok folyását,
Amiknek az ember ritkán hallja mását;
S dalom szárnyra kelve hegyen-völgyön zeng szét,
Hogy fölverjem véle csendes faluk csendjét . . .

Kies Garé falu poros, meleg fészek,
Nyáron ezt mondani nem is olyan vétek.
Kivált, hogyha soká késik egy kis zápor:
nem is mondott nagyot jó versíró Gábor . . .

Egyhangúan pörög a napok fonála;
Szín, sugár, melegség ritkán ragyog rája.
Unaloműzőnek nemes tarokk járja
S végül is kiderül: nincsen annak párja.

Indítványozza is Németh Pál plébános,
Hogy a tarokkozás legyen általános.
S hamar rajongni kezd érte minden férfi
S ferde szemmel csak az asszonynépség nézi.

No de szép szemeknek ferde villanása
Szivárványnak leszen édes mosolygása.
Előbb-utóbb női szív megbékül
S kibicelni járnak el ők is vendégül.

Tarokk-egyesület nemes koszorúja
Így hát kivirágza, dicsőségre juta.
S ekként fölvirulva nagy céljához látott:
Tarokkal legyőzni az egész világot . . .

Így esküdtek össze plébános, tanító
Jegyző, postamester s ezen verset író,
Bérlő s református tisztelendő atya,
A tarokkba őket plébános avatja.

Plébánia-kertnek kicsi fenyvesében
Találjuk most is a kompániát épen.
És míg a férfiak ultimót kergetnek,
Aranyosan csengnek víg asszonyi nyelvek . . .

Ekként megrekedvén, én is megállok már,
Mert még elém állít két szigorú zsandár:
"Ily rossz verset írni hogyan valék bátor?"
Alázattal vagyok tisztelőjük - : Gábor.

Garé, 1912. júl. 23. Gábor Andor
(A költemény 49 versszakból áll.)

A garéi tarokk-egyesület
Gábor Andor ifjú korában segédjegyzőként a Tolna megyei Garé falucska tarokk-egyesületének jegyzője is volt. A társaskör alapító "okmányára" a pécsi Városi Történeti Múzeumban bukkantam.

Védnöknő: Tóth Kálmánné
Titkár: özv. Arzenberger Antalné
Dísztag: Mayer György, plébános, M.-Szabolcs

Tisztviselők:    
Elnök: Németh Pál, plébános
Pénztáros: Tóth Kálmán, közjegyző
Ellenőr: Saághy Gyula, kántor-tanító
Jegyző: Gábor Andor, sjegyző

Rendes tagok
Dobszay István, városi közgyám, Pécs
Ebrics István, kántortanító, Németi
Horváth Béla, plébános, Németi
Kovatsits József, uradalmi bérlő, Garé
Neumann Valér, nagybirtokos, Hattelek
Nős József, vendéglős, Garé
Tóth János, m. kir. postamester, Garé
Trimmer Lajos, közjegyző, Gyüd
Varga Sándor, ref. Lelkész, Garé
Zsoldits István, kántor-tanító, Szilvás

Tiszteletbeli tagok
többnyire fentiek hitvesei - összesen nyolcan.

Alapszabály
1.§. Az egyesület célja a nemes tarok-játék kultiválása által tagjai között társadalmi érintkezés útján a kölcsönös baráti szeretet és összetartás ápolása.
2.§. Az egyesület tisztviselői és rendes tagjai évi tagsági díj fejében 2 (kettő) koronát fizetnek.
3.§. A tagok jogában áll az egyesületi összejöveteleken megjelenni és úgy a tarok-játékban, mint egyéb nyujtott élvezetekben részesülni.
4.§. Igazolatlan elmaradásért a tagok első esetben 20 fillért, további ismétlődés esetén fokozatosan 40, 60, 80 fillért, s 1 koronát fizetnek . . .
9.§. Az egyesület jövedelme: 1. A rendes tagsági díj (lásd 2.§.) . . .2 kor.;       2. Kártyapénz . . . 8 fill.; 3. Az osztó hibás elosztásért fizet . . . 10 f-t; stb.
10.§. Az egyesület rendkívüli jövedelmét jótékony adományok képezik.
11.§. Az egyesület esetleg felszaporodott pénzéből óhajához képest ozsonnát, tea-estélyt, kabarét, vagy kirándulást rendez . . .
12.§. Az egyesület megszűnésekor vagyonát a garéi r. kath. iskolának adományozza . . .

Letárgyaltatott és elfogadtatott a Garéban, 1911. aug. 31-én tartott alakuló közgyűlésen . . .
Gábor Andor
jegyző
Németh Pál elnök


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz
Ultizzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az ultiasztalnál!
Tarokkozzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az tarokkasztalnál!
Bridzsezzünk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények a bridzsasztalnál!
Ulti Liga, végeredemény | részletek

Véget ért a nemes versengés! A Szerencsejáték Ulti liga 2017 végeredménye és díjai.
Römiparti | részletek

A nemzetközi játékok között talán a legnépszerűbb a römi. Tucatnyi változatának leírását megtaláljuk minden kártyajátékos oldalon. Magyarországon többnyire a 14 lapos römit játsszák. A közelmúltban indított rummy-party.com online játéklehetőséget kínál több játékváltozatban
Ismét pagat.com | részletek

John McLeod Budapesten. Horváth Ferenc és Jánoska Antal riportja a Kártya Magazinban. John McLeod neve régóta ismert kártyás körökben. Az 57 éves londoni férfiú publikációi bekerültek az általa szerkesztett pagat.com internetes gyűjteménybe. A közelmúltban Michael Dummett-tel írott, két kötetes A Hístory of Games Played with the Tarot Pack a kártyakönyvtárak gyöngyszeme lett. John McLeod és barátai 2007-ben Budapesten és Szegeden jártak. Az esték természetesen tarokkozással teltek. Johnnal a játék szünetében – mondhatni két osztás között – beszélgettünk.
Kapcsolat
A weboldallal kapcsolatos
kérdésekben a levelezési cím:

1064 Budapest, Izabella u. 69.
Telefon: 06 1 332 3261
E-mail: civertan@civertan.hu

Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió