kártyás játékok, kártya játékok, kártya játékok online, kártya játékok ingyen, kártya játék leírások, kártya játékleírások
Kártyakult | Irodalom | Novellák

Herczeg Ferenc: A gibicz vallomásai

Most pedig, annyi kártyás korifeus után, hadd szólaljon meg a gibicz is. Nem törődve a gibicz külsőségeivel, lélektani szempontból annak két válfaját különböztetem meg: az igazlelkü gibiczét és a hipokritáét.

Magam az első, - sajna, oly ritka - fajtához tartozom. Nem játszom semmiféle szerencsejátékot és nagyon kedvelem a játék minden nemét. Mindegyikhez konyitok, a baktól kezdve a tartliig, méltatom egyre váltakozó kombináczióik elmés szerkezetét és megcsodálom finomságaikat.
Nem hiszem azonban, hogy magam végig tudnék játszani akármilyen együgyü kártyajátékot, hogy zajos botránynak ne volnék okozója. Ha játékos volnék, akkor alkalmasint a tarokkot kultiválnám, mert ez a legelmésebb és legmulatságosabb játék. Mivel azonban csak gibicz vagyok, mód fölött kifejlődött bennem a hazard-játék plátói szenvedélye.

Szomorú, de úgy van, hogy egyforintos ferblihez már le sem ülök, amig azonban ezres bankót látok a baccarat-bankban, hat ökörrel sem huznak el a zöld asztal mellől.

Elmondhatom, hogy az én tartozkódásomnak oka nem a fukarság, nem is a szenvedély hiánya, hanem egy különös, tehetségbeli fogyatkozás.Nem tudom ezt megmagyarázni, csak analogiával. Ismerek egy zenebarátot, aki mindig ott van az operában, ha Wagnert adják; valóságos extázisba esik, ha megszólal Szigfrid madármotivuma, vagy a valkür hatalmas szerelmi dala. És ez az ember nem játszik semmiféle hangszeren, de a hejretyút sem tudná helyesen elfütyülni.

Ilyenformán vagyok én a kártyával: ismerem, kedvelem, méltatom és élvezem a játékot, de az alkotó és a reprodukáló tehetség teljesen hiányzik belölem.

Az igazlelkü gibicz soha sem fog elitélően nyilatkozni sem a játékról, sem a játékosról. Ha gyöngeség, ha léhaság vagy bün a játék: a gibicz is ludas benne. Ha pedig erény a játéktól való tartózkódás: nem illeti érdem a gibiczet.

Másképp nyilatkozik a hipokrita gibicz. Az ő tartozkodásának oka ugyanaz mint az igazlelküé, vagy más. Lehet fukarság, gyávaság vagy valamely külső körülmény. (Anyósnak, örökhagyónak adott becsületszó stb.) Őt sem lehet egykönnyen elcsalni a játékasztal mellől, ő is bensőleg szenvedélyes játékos, aki veszély nélkül kivánja élvezni a játék izgalmait, de ő elvet csinál a kényszerüségből és érdemül rójja fel önmagának tehetetlenségét. Tagadja, hogy benne megvolna a bünös szenvedélynek akár egy szikrája is és mindig elitélően nyilatkozik a kártyásokról. Ha rosszaló fejcsóválás és erényes homlokráncolás közepett hajnalig elgibiczelt, megvárja még, mig a játékos társaság megolvassa a pénzét. Meg van róla győződve, hogy úgy a nyertes, mint a vesztes hazudik. A nyerőt irigyli, a vesztő kárán örül a fekete lelke. A szerencsés játékosról azt hireszteli, hogy gyanus existenczia, aki kártyázásból él, a szerencsétlen partnert pedig hülyének deklarálja, aki a kártyaasztalon pocsékolja el a pár garasát. Egyébként pedig olyan ő, mint az a bizonyos prüd leányzó, aki a szállásadójának panaszkodott, hogy a szomszédos ház ablakából lengén öltözött fiatal urak szoktak kinézni.

- De hiszen nem lehet az ön ablakából odalátni - vigasztalja a háziúr.
- Nem? Tessék csak felmászni az asztalra onnan majd meglátja a szemteleneket.

Ments Isten, hogy védeni akarnám a játékot. Azt tartom azonban, hogy a törvény, amely bünteti a hazard-játék bizonyos faját, igazságtalan és fogyatékos lesz mindaddig, amig nem bünteti a hazárdgibiczet is. Mi a gibicz? Egy ember, aki veszély és rizikó nélkül élvezi a játékizgalmait.A dolus épp ugy megvan benne, mint a játékosban; néha még nagyobb mértékben is. Oh, ha sejthetné a királyi kúria , hogy mi történik néha a gibicz lelkében! A játékos a nagy huszonegyben vesz egy kilenczest... "Áll ötven forint!" - mondja. A gibicz csak hallgat és töpreng. Vesznek rá egy felsőt - kilencz és három tizenkettő...

herczeg ferenc
Herczeg Ferenc portré (Forrás: www.kieselbach.hu)

A játékos nem mond semmit, mivel fél a tizestől. A gibiczet azonban elragadja a titkos szenvedélye. "Áll még száz", - "még kétszáz!" Ezt persze csak befelé mondja. Vesznek egy tizest - fucscs! A játékos, bár bölcs volt és mértékletes, ötven forint erejéig bünhödik. A gibicznek pedig, bár hazárd volt és esztelen, még jutalma a tudat, hogy veszthetett volna kétszáz forintot, de nem vesztett.

A gibicz élvezte nagyobb, mint a játékosé, mert ő rá nézve minden egyes osztás egy-egy erkölcsi győzelmet jelent. Ha beüt a titkos kombinácziója, akkor annak örül, hogy igaza volt. Ha nem üt be, akkor meg annak örül, hogy nem kell fizetnie.

Miként sok kocza-teknikus a kormányozható léghajó kérdésének megoldásán fáradozik, ugy nem egy gibicz elmélkedik a kormányozható játékszerencse problémáján - értve ez alatt a korrekt játék észszerű kiaknázását. E sorok irója is alkotott erre vonatkozólag három alapszabályt, amelyeknek azonban csak hosszu időn át rendszeresen játszó ember vehetné hasznát. Ime:

1. Soha se reszkirozz több pénzt, mint amennyit a partneredtől nyerhetsz. Ha ezt az összeget elvesztetted, hagyd abba a játékot.
2. A szerencse és a szerencsétlenség nem ugrándozik, hanem rendesen turnusokban jár. Azért, ha nyersz, emeld föl a tételt. Ha vesztesz, szállitsd le a minimumra. Aki a pénze után fut, kitöri a nyakát.
3. Ha korlátlan pénz fölött rendelkező bank ellen játszol, szabd meg előre a nyerési és vesztési maximumodat. Az összeg, amit rászánsz a veszteségre, sokkal kisebb legyen, mint az, amelylyel beérnéd, ha nyernél.
Ime, három csalhatatlan szabály, amelyet minden játékos és gibicz ismer és melyet még nem tartott be egyetlen egy sem.

bibic
Gibic: kibitz, bíbic = kíváncsi madár


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz
Ultizzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az ultiasztalnál!
Tarokkozzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az tarokkasztalnál!
Bridzsezzünk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények a bridzsasztalnál!
Ulti Liga, végeredemény | részletek

Véget ért a nemes versengés! A Szerencsejáték Ulti liga 2017 végeredménye és díjai.
Römiparti | részletek

A nemzetközi játékok között talán a legnépszerűbb a römi. Tucatnyi változatának leírását megtaláljuk minden kártyajátékos oldalon. Magyarországon többnyire a 14 lapos römit játsszák. A közelmúltban indított rummy-party.com online játéklehetőséget kínál több játékváltozatban
Ismét pagat.com | részletek

John McLeod Budapesten. Horváth Ferenc és Jánoska Antal riportja a Kártya Magazinban. John McLeod neve régóta ismert kártyás körökben. Az 57 éves londoni férfiú publikációi bekerültek az általa szerkesztett pagat.com internetes gyűjteménybe. A közelmúltban Michael Dummett-tel írott, két kötetes A Hístory of Games Played with the Tarot Pack a kártyakönyvtárak gyöngyszeme lett. John McLeod és barátai 2007-ben Budapesten és Szegeden jártak. Az esték természetesen tarokkozással teltek. Johnnal a játék szünetében – mondhatni két osztás között – beszélgettünk.
Kapcsolat
A weboldallal kapcsolatos
kérdésekben a levelezési cím:

1064 Budapest, Izabella u. 69.
Telefon: 06 1 332 3261
E-mail: civertan@civertan.hu

Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió