kártyás játékok, kártya játékok, kártya játékok online, kártya játékok ingyen, kártya játék leírások, kártya játékleírások

Illusztrált tarokk

Kártya: 42 lapos tarokk
Játék típusa: ütésszerző
Játékosok: 4, 5

A tarokk kártya 42 lapból áll. 22 tarokk és 20 színes lap található a csomagban. A tarokkok állandó ütőlapként szerepelnek a játékban, így ütőerejük magasabb a színes lapokénál. A tarokkok rangját a rajtuk lévő római számok határozzák meg. Legkisebb a pagátnak is nevezett, I tarokk, legnagyobb a jelzés nélküli, udvari bolondot tükörképesen ábrázoló skíz. Három kártyalap különleges jogokkal lett felruházva. Ezek a honőrök: az I, a XXI és a skíz. A színes lapok négy sorozatban a francia kártya színjeleit viselik. Kőr és káró színekben király, dáma, lovas, botos és ász; pikk és treff színekben király, dáma, lovas, botos és tízes. Rangjuk is ennek megfelelő: saját színében legerősebb lap a király, legkisebb a tízes, illetve az ász.

A lapok pontértéke:

Honőrök:
II-XX tarokkok:
Királyok:
Dámák:
Lovasok:
Botosok:
Ászok és tízesek:
Összesen:
I (pagát), XXI, skíz
5 pont
1 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
15 pont
19 pont
20 pont
16 pont
12 pont
8 pont
4 pont
94 pont

A leírtakból látható, hogy a tarokkok összes pontértéke 34, a színes lapoké 60. Ennek a játékcélok teljesítése szempontjából van jelentősége, amikor is a parti megnyerése érdekében célszerű a színes lapokat elvinni az ütésekben.

A játékosok
Az illusztrált tarokkot négy személy játssza. Az érdekközösséget alkotó párok osztásonként változhatnak. A felvevő a licitálásnál nevezi meg társát, a hívott lap birtokosát. Az így kialakult párok küzdenek meg aztán a játékcélok teljesítéséért, illetve megakadályozásáért. A partnerek személye gyakran csak a lejátszásnál derül ki, de előfordul, hogy a felvevő kénytelen, vagy egyedül akar játszani három ellenféllel szemben. A tarokkot öt személy is játszhatja. Ilyenkor a mindenkori osztó kimarad a játékból és teljesíti a rászabott feladatokat.

Általános szabályok
A tarokk ütéses kártyajáték. Minden mozzanata jobbra tartással történik. A lejátszásnál színre szín adása kötelező. Aki nem tud a kihívott színben lapot adni, tarokkot kell tennie. Ha nincs tarokkja, tetszés szerinti lapot rakhat. Egy ütésbe minden játékos egy lapot tehet. Megszerzi az ütést az a játékos, aki a hívott színben a legerősebb kártyát, illetve a legnagyobb tarokkot tette. Az első kihívás joga az osztótól jobbra ülő játékosé. A továbbiakban ez a jog az ütést szerző játékosé lesz. A tarokkban nincs felülütési kényszer.

A játék célja kettős
A négy játékos két-két tagja párost alkotva próbál meghatározott célokat teljesíteni. A felvevő és partnere legalább 48 pontot akar megszerezni - partit nyerni - az ütésekben elvitt lapokkal, másrészt a bemondható vagy bemondás nélkül - csendesen - is teljesíthető játékcélokat elérni. Az ellenpárt tagjai ebben akarják megakadályozni őket, illetve ellenfélként is vállalkozhatnak saját bemondások teljesítésére.

Játéknyerés
A felvevő és partnere akkor nyeri meg a játékot, ha ütéseikben legalább 48 pontot tudnak elvinni. 47-47 pontegyenlőségnél az ellenpáros nyer. A játék nehézségi fokát jelzi és értékét növeli, hogy milyen licitálás zajlott a játék elején. Hármas, kettes, egyes és szóló játékot lehet vállalni a licitálásban, az alapjáték díjazása is ennek megfelelően növekszik. A felek 48-nál több pont megszerzésére is vállalkozhatnak, amikor 71 pont elérése lesz a cél. A licitálásnál duplajáték bemondásával jelzik ezt a szándékot. Ha pedig minden ütést el akarnak vinni, volátot kell mondaniuk. A duplajáték és a volát csendesen is teljesíthető, ezekért a bemondott értékek felét kapják a játékosok. A ponttáblázatból látjuk a különböző játékoknál megnyerhető pontokat.

Bemondások teljesítése
A felvevő párosnak és az ellenfeleknek is lehetőségük van a felsorolt bemondásuk vállalására. Ezek a licitálásnál bemondhatók, illetve bemondás nélkül, csendesen is teljesíthetők. A bemondásokkal egyben laperejükről is informálják egymást a partnerek.

8 tarokk
9 tarokk


hármas játék
kettes játék
egyes játék
szóló játék
tulétroá
négy király
duplajáték
volát
pagátultimó
sasultimó
királyultimó
pagátuhu
sasuhu
királyuhu
centrum
kismadár
nagymadár
XXI-fogás
pagátfogás
1
2

bemondva
1
2
3
4
2
2
alapjáték x 4
alapjáték x 6
10
10
15
15
15
20
10
10
10
42
8csendesen
-
-
-
-
1
1
alapjáték x 2
alapjáték x 3
5
5
-
-
-
-
-
-
-
21
4
A tarokkszám díját a játékcélok teljesítésétől függetlenül
megkapja a játékos, ha ezt a licitálásnál bemondta.


Megállapodás szerint játszható.

A bemondások jelentéstartalma részletesen:
8 vagy 9 tarokk-ját (tarokkszámát) bármelyik játékos bejelentheti. A pagát- vagy sas ultimó, illetve uhu bemondója, illetve e bemondások kontrázója köteles a 8 vagy 9 tarokkját bejelenteni. A tarokkszám bemondása licitfenntartó hatályú.

Tulétroá: a három honőr elvitele az ütésekben. A felvevő mondhatja be a licitálás első körében, ha a két nagy, vagy valamennyi honőr a kezében van. A felvevő partnere mondja be, ha legalább öt tarokkja, köztük nagy honőrje/i van/nak. Invites vagy engedett játéknál legalább öt tarokk és nagy honőr birtokában mondhatja a be a felvevő. A kézben lévő tarokkok száma fontos körülmény, sőt, feltétel lehet, hiszen partnerünknek információt nyújt értékesebb vállalkozások bemondására.

Négy király: a négy király elvitele az ütésekben. Tulétroá bemondását követően a hívott lap alatti kártyát, invites licitálásnál mindig a XX tarokk birtoklását jelenti. A licitálás második körében több erős ütőlapot jelent.

Duplajáték: ütésekben legalább 71 pont elvitele. Teljesítéséért bemondva az alapjáték díjának négyszerese, csendesen annak kétszerese jár. Egyfajta bíztatás a magasabb pontértékű játékok vállalására. Sok tarokkot, esetleg erős tarokkokat is, illetve királyos színt jelent. Egyes és szóló játéknál meg kell fontolni bemondását, mert az ellenfelek skartjában 15-20 pontot is lehet, így egyetlen ütés elvitelével elveszhet a duplajáték.

Volát: minden ütés elvitele. Megfelelő partneri bíztatás után, nagyon erős lappal mondható be. Díjazása bemondva az alapjáték hatszorosa, csendesen annak háromszorosa.

Pagátultimó: az utolsó ütés elvitele az I tarokkal. Sok tarokk, köztük erősebb ütőlapok birtokában, partneri bíztatás után mondható be. Ha a lejátszásnál bárkinek marad még tarokkja az utolsó ütésnél, illetve a pagátot a kilencedik ütés előtt ki kell adni, az ultimó elbukott.

Sasultimó: az utolsó ütés elvitele a II tarokkal.

Királyultimó: az utolsó ütés elvitele a licitálásnál bejelentett királlyal. Ha bármelyik játékosnak tarokkja marad a kilencedik ütésre, illetve a királyt már korábban ütésbe kell tenni, a királyultimó elbukott

Pagátuhu: a nyolcadik ütés elvitele az I tarokkal. Bemondásának, teljesítésének feltételei azonosak a pagátultimónál leírtakkal.

Sasuhu: a nyolcadik ütés elvitele a II tarokkal. Bemondásának, teljesítésének feltételei azonosak a sasultimónál leírtakkal.

Királyuhu: a nyolcadik ütés elvitele a licitálásnál bejelentett királlyal.

Centrum: az első öt ütés elvitele úgy, hogy az ötödik ütést a XX tarokkal kell megütni. Általában az öt legerősebb ütőlap - skíz, XXI, XX, XIX, XVIII - birtokában mondható be.

Kismadár: az első hat ütés elvitele úgy, hogy a hatodik ütést a XXI tarokkal kell megütni. Általában a hat legerősebb ütőlap birtokában mondható be.

Nagymadár: az első hét ütés elvitele úgy, hogy a hetedik ütést a skízzel kell elvinni. Általában a hét legerősebb ütőlap birtokában mondható be.

XXI-fogás: a skízzel kell megütni az ellenfél XXI lapját. A XXI-fogás az illusztrált tarokk egyik érdekes eseménye. Bemondani ritkán lehet. Gyakran teljesítik viszont csendesen akár a felvevő és partnere, akár az ellenfelek. Akinek elfogták a XXI-ét, társai polgármesternek nevezik és viseli ezt a címet - néhány helyen cilindert vagy nyakába akasztott jelvényt is - a következő XXI-fogásig.

Néhány társaságban megengedett a pagátfogás. Ekkor a bemondó arra vállalkozik, hogy elviszi az ellenfélnél lévő I tarokkot.

Kontrázások
A játék és a licitálásban elhangzott bemondások az ellenfelek bármelyike által külön-külön is kontrázható, a felvevők által rekontrázható, megint az ellenfelek által szubkontrázható. A kontra kétszeres, a rekontra négyszeres, a szubkontra nyolcszoros díjazást jelent. A kontra tulajdonképpen azt jelzi, hogy bemondója vállalja a megnevezett bemondás/ok megbuktatását. Pontegyenlőségnél a kontra utolsó fokozatát bemondója elveszíti a partit. (A tarokk klasszikus szabálya minden esetben a felvevő párt kötelezi 48 pont elérésére.)

Csendes teljesítések
A vállalkozások egy része bemondás nélkül, csendesen is teljesíthető. Ezek a tulétroá, négy király, duplajáték, pagátultimó, sasultimó, volát és XXI-fogás. Csendes volátnál a csendes tulétroá, négy király és duplajáték teljesítéséért nem jár pont.

A játék kezdete
Helyfoglalás: A tarokkozás a helyválasztás ceremóniájával kezdődik. Az asztal négy oldalára három különböző színű lapot és egy tarokkot helyeznek képpel felfelé fordítva. Ugyanilyen összeállításban vesz négy lapot kezébe az egyik játékos és azok összekeverése után mindenki húz egy kártyát. A játékosok a húzott lapoknak megfelelően foglalnak helyet az asztalnál.

Keverés, emelés, osztás: Elsőként a tarokkot húzó játékostól balra ülő oszt, majd jobbra haladva mindig változik az osztó személye. A kártyacsomag alapos megkeverése után az osztótól balra ülő játékos kötelezően elemeli a kártyacsomagot. Az osztó képükkel lefelé fordítva az asztal közepére helyezi a 6 darab cserelapot, a talont. Jobbra haladva minden résztvevő 5-5 kártyát kap, majd a maradék csomagból még 4-4 lapot. Az osztás végén tehát minden játékos kezében 9 kártya lesz.

Licitálás a játékjog elnyeréséért
Rendes licitálás: Az osztás befejezése után a játékosok felmérik a lapjukban rejlő játéklehetőséget. Ehhez célszerű a tarokkokat emelkedő sorrendbe, a színes lapokat pedig egymás mellé rendezni. A licitálás a felvételi jog megszerzésért folyik. Ebben részt vehet az a játékos, akinek legalább egy honőr - I, XXI, skíz - jutott az osztásnál. A versengésben nem kötelező részt venni. Aki nem akar, vagy honőr hiányában nem tud licitálni, passzol. A licitálás szigorú szabályaitól eltérni nem lehet!

Az elsőként licitáló hármas játékot mondhat, az őt követő kettest, a harmadik játékos egyest. Akinek nincs honőr a kezében, vagy befejezte a licitálást, passzol. A licitben elsőként megszólalónak kötelező megtartani a kettes játékot, az egyest és szólót azonban nem. A felvételi jog elnyerése automatikusan azt jelenti, hogy a felvevőnek és partnerének az ütésekben legalább 48 pontot kell szereznie!

A licitálásban egy, kettő, vagy három játékos vehet részt. A taktikát meghatározza a kézben lévő lap minősége. Befolyásolja a játékos szándékát a kezében lévő honőrök és tarokkok száma, azok erőssége, az előttünk licitálók ülési helye. Felvevőként, annak partnereként vagy ellenjátékosként kell vagy érdemes játszani? Számítani kell arra is, hogy a felvevő általában a XX tarokkot fogja megnevezni partnereként. A licitálásban résztvevők igyekeznek a XX tarokk birtokosának partnerségét elnyerni. A tarokkban is elsődleges cél a nyereség, de adott esetben ezt át kell fogalmazni a játékosnak: gyenge lappal minél kisebb veszteséggel "megúszni" a partit. Másik szempont a lapcserénél szerezhető kártyák száma. Figyelembe kell venni még partnerünk lehetséges ülőhelyét és az induló személyét. Mint látni fogjuk, ezek meghatározó körülmények a lejátszás során. A licitálásnál elhangzott információkat minden részvevőnek értékelni kell.

Különleges eset, amikor egyik játékos sem licitál. Ilyenkor a negyedik helyen ülő honőr nélkül is mondhat hármas játékot annak reményében, hogy a talonból honőrt/honőröket fog kapni. Ha ez sikerül, ő lesz a felvevő. Amennyiben nem kapott honőrt a talonból, új osztás következik.

Engedés és invites licitálás: A rendes licitálástól a játékosok néhány esetben eltérhetnek. Ezeket engedésnek és invitnek nevezik. Az illusztrált tarokkban elsőrangú cél, hogy a nagy lappal rendelkezők partnerek legyenek és minél több értékes bemondást teljesítsenek a lejátszásban. Éppen ezért az erős lapok keresik egymás partnerségét. A gyenge kártyákat szorongató pagát célja megakadályozni ezt a társulást. A hívott lap birtokosának segítsége jelentősen befolyásolja az eredményt.

Engedés: ha az elsőként licitáló játékos kezében nagy honőr, a XX tarokk és összesen legalább öt tarokk van, nem köteles megtartani a kettes játékot, hanem engedheti a felvétel jogát a kettes játékot licitálónak. Ilyenkor a kettest mondó lesz a felvevő. A XX tarokkot, vagyis az engedőt hívja meg partnernek és nagy honőrrel, legalább öt tarokkal bemondhatja a tulétroát.

Invites licitálás: amikor a XIX vagy XVIII tarokk birtokosa nagy honőrrel és erős lappal a kezében partnernek kínálkozik a másik licitálónak. Eltér a rendes licitálás fokozataitól és egy vagy két ugrással jelzi ezt. A XIX birtokában hármas játék után nem kettest, hanem egyest, vagy az egyes játékot nem tartja meg, hanem szólót mond. A XVIII birtokában hármas után szóló játékot mond. Ezekben az esetekben a másik licitáló megtartja az invitáló által mondott játékot, azaz elfogadja partnerének. Ő lesz a felvevő és a XIX vagy XVIII tarokkot nevezi meg segítőnek. Ha nagy honőre és legalább öt tarokkja van, bemondja a tulétroát is. Az invitet elfogadni nem kötelező. Pagáttal invitet adni nem lehet, fogadni viszont igen.

Néhány példa az invites játékra XIX tarokkal:

1. játékos
három
tartom
2. játékos
egy
3. játékos
passz
-
4. játékos
passz


Felvevő az 1. játékos

1. játékos
három
egy
2. játékos
passz
-
3. játékos
kettő
három
4. játékos
passz
-


Felvevő az 3. játékos

1. játékos
három
tartom
2. játékos
kettő
-
3. játékos
passz
-
4. játékos
szóló
-


Felvevő az 1. játékos

Néhány példa az invites játékra XVIII tarokkal:

1. játékos
passz
-
2. játékos
három
tartalom
3. játékos
passz
-
4. játékos
szóló
-


Felvevő az 2. játékos

1. játékos
passz
-
2. játékos
passz
-
3. játékos
három
szóló
4. játékos
kettő
tartalom


Felvevő az 4. játékos

Lapcsere
A licitálás befejezésekor eldől, hogy ki lesz a felvevő, azaz a játékos. A licitálás eredményének függvényében mindenki a leírt szabályok szerint vehet kártyákat a talonból:


Hármas játék
Kettes játék
Egyes játék
Szóló játék
Felvevő
3
2
1
0
2. játékos
1
2
2
2
3. játékos
1
1
2
2
4. játékos
1
1
1
2

A talonból felvett lapok tetszés szerint cserélhetők más lapokkal, akár vissza is rakhatók Itt is a kézben lévő lehetőségek irányítják a játékost, aki céljainak megfelelően választja ki a lerakásra kerülő lapot/lapokat. Fontos szabály, hogy a skartba nem lehet honőrt, királyt és a XX tarokkot letenni. A felvevő saját skartját képpel lefelé fordítva rakja maga elé. Az elszámolásnál ez már az ő ütéseihez számít. A többiek lerakott lapjaikat az osztónak adják át, aki jobb kezéhez helyezi azokat, kijelölve az induló személyét. Ezek a lapok az ellenpárt ütéseit fogják gyarapítani. A lapcsere végén a skartba tett tarokk/ok számát be kell jelenteni, a felvevőnek pedig meg is kell mutatni. Az osztó felel a skartba rakott lapok számáért. Ő figyel arra is, hogy a játék végén a skart az ellenpárthoz kerüljön.

A skartolásnál a felvevő és ellenfelei magas pontértékű kártyákat tesznek a skartba, míg a XX - invites játéknál a XIX vagy XVIII birtokosa - alacsony pontértékű lapot igyekszik lerakni. A lapcserénél szempont a színtelenítés, amikor a várható célok teljesítése érdekében színektől szabadulunk meg, vagy több színű lapot tartunk. Előfordul, hogy tarokkot, vagy tarokkokat célszerű, vagy kell a skartba tenni. A felvevőnek meg kell mutatni a lerakott tarokkot, a többiek "1 vagy 2 tarokk fekszik" bemondással jelzik ezt.

Bármelyik játékos lapjainak eldobásával
új osztást kérhet az alábbi esetekben:
- 4 király van a kezében;
- nincs egyetlen tarokkja sem;
- csak a pagát van nála;
- csak a XXI van nála;
- a pagát és XXI van nála.

Előzetes megállapodás kérdése, hogy ez az állapot tarokkfektetéssel is elérhető legyen. Javasoljuk e gyakorlat bevezetését, hogy valamennyire csökkentsük a kisebb honőrök és a szélsőségesen gyenge lap kiszolgáltatottságát.

Második licitálás
A lapcsere után következik a második licitálás, melyben minden játékos részt vesz. Ekkor mondhatók be a játékpont táblázatban felsorolt vállalkozások. A játékosok laperejére és szándékára vonatkozó információk hangzanak el. A tarokk fektetést még a második licitálás megkezdése előtt be kell jelenteni, a felvevőnek meg kell mutatni.

A felvevő kezdi a licitálást. Megnevezi a partnernek hívott tarokkot, majd más, a táblázatban felsorolt bemondások teljesítésére vállalkozhat. A felvevőnek kötelező a XX tarokkot partnernek meghívni. Ha ez nála van, akkor hívhatja XIX-et, ha ez is nála van, akkor a XVIII-at, és így tovább. Általános szabály, hogy a kézben nem lévő legmagasabb tarokkot kell meghívnia. Invites játéknál a felvevőnek ettől természetesen el kell térnie, hiszen az első licitálásnál kiderült, hogy a XIX vagy a XVIII lap birtokosa lesz a partnere. Előfordulhat, hogy a felvevő magát hívja meg. Ilyenkor nála van a XX tarokk. A bemondások befejezését "passz" mondással kell jelezni. Aki nem kíván nyilatkozni, sorra kerülésekor szintén "passzt" mond. Ameddig nem derültek ki a partnerségi viszonyok, az alapjáték vagy bármely bemondás kontrázása után következő minden bemondás a kontrázó játékos partnerségét jelzi! A felvevő partnere rekontra bemondásával jelentkezhet a licitálásban. Tarokkszám (8 vagy 9) bemondása az utolsóként elhangzottal való partnerségét jelenti.

Előfordul, hogy a hívott lapot valaki a skartba tette. Ilyenkor köteles ezt "hivatalból kontra" bemondásával jelezni. A felvevő egyedül marad három ellenfelével szemben. Az elszámolásnál a skart hat lapját az ő ütéseihez számolhatja.

Lejátszás
Ha a második licitálásban az utolsó bemondást követően három játékos passzolt, megkezdődik a lejátszás. Függetlenül attól, hogy ki lett a felvevő, az első ütéshez az osztótól jobbra ülő játékos hív ki lapot. Az induló játékosnak figyelembe kell vennie a licitálás során elhangzottakat. Másként viselkedik, ha a felvevő partnereként, másként, ha ellenfélként kezdi a játékot. Kártyái közül egyet nyitottan tesz az asztal közepére, majd jobbra haladva mindenki egy lapot ad az ütésbe. Színre színt adni kötelező. Ha nincs ilyen lapunk tarokkot, ha az sincs, tetszés szerinti kártyát lehet tenni. Az ütést az a játékos szerez meg, aki a hívott színben a legrangosabb lapot, vagy a legerősebb tarokkot tette. Az ütést szerző játékosé lesz a következő kihívás joga. A kilencedik ütés elvitelével véget ér a lejátszás.

Elszámolás
Az utolsó ütés elvitele után a felek egyesítik ütéseiket és skartjukat. Megszámolják az elvitt lapok pontértékét, és közösen állapítják meg a bemondások teljesítését, bukását. A párok teljesítményének különbségét pontozólapra jegyzik, vagy játékzsetonnal fizetik egymásnak.

Renonsz szabályok
Az osztástól kezdődően az elszámolásig számtalan esetben követhetnek el szabálytalanságot a játékosok Figyelmetlenség és a játékszabályok felületes ismerete a renonsz vétség okozója, szándékosságot nem tételezünk fel. Alapelv, hogy az osztás kivételével elkövetett renonsz vétségekért az elhangzott bemondások és a már csendesen elért teljesítések értékét, de legalább 10 egységet fizet a játékos három társának. A renonsz vétség kiderülésekor véget ér a játék. Lejátszott partinak kell tekinteni.

A leggyakoribb renonsz vétségek és következményei
Osztás: az osztó több/kevesebb lapot ad; láthatóvá válik valamelyik kártya. Az osztást büntetés nélkül meg kell ismételni.
Licitálás a felvételi jogért: nem az arra jogosult játékos kezdi a licitálást, honőr nélküli licitálás, jogtalanul adott invit vagy engedés.
Lapcsere: jogosultságánál több vagy kevesebb lapot vett fel vagy rakott a skartba; a felvevő nem, vagy későn mutatja meg a lefektetett tarokkot. Láthatóvá vált a lerakott lap; honőr vagy király lerakása a skartba; tarokkfektetés bejelentésének elmulasztása;
Bemondások: tulétroá, négy király jogtalan bemondása; ultimó vagy uhu mondásánál a tarokkszám elhallgatása; nem a licitálás szabályainak megfelelő bemondás.
Lejátszás: jogtalan indulás és lapkihívás; színadási kötelezettség elmulasztása;


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz
Ultizzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az ultiasztalnál!
Tarokkozzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az tarokkasztalnál!
Bridzsezzünk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények a bridzsasztalnál!
Ulti Liga, végeredemény | részletek

Véget ért a nemes versengés! A Szerencsejáték Ulti liga 2017 végeredménye és díjai.
Römiparti | részletek

A nemzetközi játékok között talán a legnépszerűbb a römi. Tucatnyi változatának leírását megtaláljuk minden kártyajátékos oldalon. Magyarországon többnyire a 14 lapos römit játsszák. A közelmúltban indított rummy-party.com online játéklehetőséget kínál több játékváltozatban
Ismét pagat.com | részletek

John McLeod Budapesten. Horváth Ferenc és Jánoska Antal riportja a Kártya Magazinban. John McLeod neve régóta ismert kártyás körökben. Az 57 éves londoni férfiú publikációi bekerültek az általa szerkesztett pagat.com internetes gyűjteménybe. A közelmúltban Michael Dummett-tel írott, két kötetes A Hístory of Games Played with the Tarot Pack a kártyakönyvtárak gyöngyszeme lett. John McLeod és barátai 2007-ben Budapesten és Szegeden jártak. Az esték természetesen tarokkozással teltek. Johnnal a játék szünetében – mondhatni két osztás között – beszélgettünk.
Kapcsolat
A weboldallal kapcsolatos
kérdésekben a levelezési cím:

1064 Budapest, Izabella u. 69.
Telefon: 06 1 332 3261
E-mail: civertan@civertan.hu

Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió