kártyás játékok, kártya játékok, kártya játékok online, kártya játékok ingyen, kártya játék leírások, kártya játékleírások

Jövőlesők, kártyavetők a bajban

1879. évi XL. törvénycikk. A magyar büntető törvénykönyv a kihágásokról:

„VII. fejezet, 79. § Varázsolással, szellemek idézésével, jóslásokkal, kártyavetéssel, álomfejtésekkel, ráolvasással s mások rászedésére számított hasonló szemfényvesztésekkel üzletszerűleg foglalkozók: nyolcz napig terjedhető elzárással és száz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendők. Visszaesés esetében - a mennyiben ez a büntetés kiállásától számítandó két év alatt történnék, a büntetés egy hónapig terjedhető elzárásig és kétszáz forintig emelhető.”


Georg Siebert: A kártyavetőnőnél

1904: Pesti Napló

„...a fővárosban kétszáznál több kártyavetőnő, javasasszony, jósnő él... A jósnők közül húsz-harminc hirdet a napilapokban. A többinek nincs szüksége reá. Érdekes, hogy sokan miképpen szerzik a jól fizető vendégeket s egyben a népszerűségüket. Összeköttetésbe lépnek egy-két cselédszerző-intézettel. Ennek a klienseit, a cselédleányokat, vagy a férfi alkalmazottakat (inasokat, kocsisokat stb.) beajánlja a vendégeinek. hogy szegődtessék őket. A cselédszerző viszont jó szóért vagy pénzért kitudja a facér cselédektől azoknak a famíliáknak a viszonyait, amelyeknél szolgáltak. Elárulják a családtagok életkorát, intim szokásait, jellemző tulajdonságaikat stb...”

1907: Budapesti Hírlap

„Leleplezett jósnők. A rendőrség jó ideje figyeli a fővárosban elszaporodott jósnőket, a kik egész nyilvánosan kínálkoznak a jövendőmondásra s hiszékeny emberektől jövendőmondás ürügyével kisebb-nagyobb összeget csalnak ki. Hosszabb megfigyelés után öt ilyen jósnőt lepleztek le. A legnevezetesebb köztük Litvay Mihályné, született Ivánovics Róza, aki Ó-Budán a Lajos utcában lakik. Ehhez az asszonyhoz csaknem kizárólag intelligens hölgyközönség járt, sőt férfiak is fordultak hozzá, hogy megtudják a jövendőt. Litvayné hat koronát fizettetett magának minden látogatásért, de ezért azután csinált is mindenféle bolondos hókusz-pókuszt. Volt neki egy tizenkét mezőre beosztott asztala. Minden mezőn egy kézrajza, s egy-egy hónap neve volt látható. Volt azonkívül két kockája: fehér a leányoknak, fekete az özvegy asszonyoknak. A kockára halálfejek voltak rápingálva. A kockákat kivetették az asztalra, s a hogy estek a mezőkre, abból kombinálták ki a jövendőt. A többi négy jósnő egy koronáért, sőt kevesebbért is szóba állott a jövendő iránt érdeklődőkkel. Berecky Júlia, a ki Rákóczi úton lakott, egy vörösvári gyümölcsös kofának néhány őszibarackért árulta el a jövendőt, éppen abban a pillanatban, a mikor a detektívek beléptek. Nagy volt a riadalom. A kofa ijedtében az ágy alá bújt. A Nefelejts utcában Kovács Sándorné, született Klein Róza, a Gyöngytyúk utcában özvegy Négeli Vilmosné, született Kiss Katalin varrónő és a Gyár utcában Sthadler Antalné, született Veisz Róza, kártyából és tenyérből jósoltak egy-egy koronáért. A jósnők közül a legtöbb ellen megindították az eljárást.”

1932: 8 órai újság

„Megrendszabályozzák a pesti jósnőket és kuruzslókat. A főkapitányság erélyes eljárásra határozta el magát az utóbbi időben Budapesten elszaporodott szélhámoskodó jósnők, jövendőmondók, javasasszonyok, kuruzslók, hipnotikus fenomének ügyében. A főkapitányság katasztert készít és szigorú eljárást indít azok ellen, akik pénzt fogadnak el, vagy csalnak ki klienseiktől. A visszaeső bűnösöket toloncházba zárják és kitiltják a fővárosból.”

1947: Friss Újság

„Eljár a rendőrség a jósnők és grafológusok ellen. Az utóbbi időben Budapest területén rendkívüli módon elszaporodtak a jósnők. grafológusok és asztrológusok, akik több csalást és egyéb visszaélést követtek el. A fő- kapitányság egyik külön nyomozócsoportja fogja ellenőrizni a közeljövőben a jósnőket és a grafológusokat. A pénteki napon berendelték a rendőrségre Móricz Istvánné Sándor utca 32. szám alatti jósnőt és Robicsek Margit Eötvös utca 41. szám alatt lakó grafológust. Kihallgatásukkor elmondották, hogy hosszú évek óta foglalkoznak jóslással, illetve grafológiával, de semmiféle képzettségük nincsen. A két jósnő kihallgatása tovább folyik.”


A Képes Magazin híradása a jósnők kitoloncolásáról, 1948.


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz
Ultizzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az ultiasztalnál!
Tarokkozzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az tarokkasztalnál!
Bridzsezzünk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények a bridzsasztalnál!
Ulti Liga, végeredemény | részletek

Véget ért a nemes versengés! A Szerencsejáték Ulti liga 2017 végeredménye és díjai.
Römiparti | részletek

A nemzetközi játékok között talán a legnépszerűbb a römi. Tucatnyi változatának leírását megtaláljuk minden kártyajátékos oldalon. Magyarországon többnyire a 14 lapos römit játsszák. A közelmúltban indított rummy-party.com online játéklehetőséget kínál több játékváltozatban
Ismét pagat.com | részletek

John McLeod Budapesten. Horváth Ferenc és Jánoska Antal riportja a Kártya Magazinban. John McLeod neve régóta ismert kártyás körökben. Az 57 éves londoni férfiú publikációi bekerültek az általa szerkesztett pagat.com internetes gyűjteménybe. A közelmúltban Michael Dummett-tel írott, két kötetes A Hístory of Games Played with the Tarot Pack a kártyakönyvtárak gyöngyszeme lett. John McLeod és barátai 2007-ben Budapesten és Szegeden jártak. Az esték természetesen tarokkozással teltek. Johnnal a játék szünetében – mondhatni két osztás között – beszélgettünk.
Kapcsolat
A weboldallal kapcsolatos
kérdésekben a levelezési cím:

1064 Budapest, Izabella u. 69.
Telefon: 06 1 332 3261
E-mail: civertan@civertan.hu

Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió