kártyás játékok, kártya játékok, kártya játékok online, kártya játékok ingyen, kártya játék leírások, kártya játékleírások

Kalábriász-kúra – Fürdőlevél

A boldog békeidők legendás játékai voltak a ferbli, a tarokk és az alsós-kalábriász. Nem csoda, ha a korabeli visszaemlékezések és hírlapi cikkek között nagy számban találkozunk a téma legendás eseményeivel. Egyik ilyen humoros cikk a Pesti Hírlap 1896. augusztus 20-i számában jelent meg „Iksz” aláírással. Tudnunk kell hogy a történet kitalált, Kókafüred nem létező település. Kártyáztak a magyarok viszont minden gyógyfürdőben.

„Kalabriász-kúra

A kókafüredi gyógyfürdőt eddig is sokan dicsértek, de ezután országos hírre fog szert tenni. Új orvosának köszönheti ezt, aki teljesen új gyógymódot fedezett fel az idegesség gyógyítására. A hidegvíz kúrának, amelyet eddig alkalmaztak a neurasztenia ellen, tudvalevőleg az a hátránya, hogy részint hideg, részint nedves, már pedig a nedvességet és a hideget nagyon sok idegzet nem bírja el, a mozgáskúra ellen pedig azt panaszolták, hogy annak az embernek, akire rádiktálták, folyton mozognia kell, ami különösen azoknak kellemetlen, akik a kényelmet szerelik. A kókafüredi új gyógymód tulajdonképpen egy helyesírási hibán alapszik, de csakúgy bevált, mint minden egyéb fölfedezés, amely a véletlennek köszönhető. A felfedezés története különben a következő:

A kókafüredi fürdőorvos rendelési óráiban utazási könyveket szokott olvasni. Egyrészt azért, mert az embernek valamit tennie kell, másrészt pedig azért, mert nem volt egyéb dolga. Az egyik könyvben nagy meglepetésére azt olvasta, hogy az amerikai mulattok között ismeretlen az idegesség. Az orvosban ez a mondat nagy gondolatot keltett. Ami az amerikai mulattok közt ismeretlen, az az európai mulattok közt mért ne lehessen szintén ismeretlen? Ha az orvostudománynak sikerül a mulattokat az egyik t-től megszabadítani, kész az új orvostani igazság: A mulatóknál ismeretlen az idegesség, így született meg a kókafüredi új gyógymód. A fürdőorvosnak nem is kellett nagyon rábeszélnie a fürdőtulajdonosokat, hogy az új gyógymódot alkalmazzák. Hamar ráállottak s az orvos nagy gyorsan ki is dolgozta a kúra részleteit.

A mulatók közt nincs idegesség: ez a tétel. Bizonyos, hogy a szórakozásnál nincs jobb mulatság, s az is bizonyos, hogy a kalábriásznál nincs jobb szórakozás. A tarokkisták ugyan az ellenkezőt hirdetik, de a tapasztalati tények azt bizonyítják, hogy a tarokk nem szórakozás, hanem csak egy nagy ok. Ok tudniillik arra, hogy vagy maguk a játékosok veszszenek össze, vagy a kibicek, vagy pedig a játékosok a kibicekkel. A fürdőorvos rábírta a fürdőigazgatóságot, hogy csapjon reklámot az új gyógymódnak. Tavaszszal fel is tűnt az újságok hirdetési rovatában a következő hirdetés:

KÓKAFÜRED 5O8 méternyire a tenger színe fölött. ÚJ gyógymód!
Dr. TERCÁSZ BÉLA fürdőorvos találmánya!
Kalabrias-kúra! Idegesség, vér- és egyéb szegénység ellen.
Tudományos és igen olcsó alapon. Teljes csend, BIZTOS SIKER.

Dr. Tercász Béla összeköttetésbe lépett a főváros legtöbb orvosával, s ezek megígérték, hogy pácienseket küldenek neki. Mindjárt az első hetekben tömegesen érkeztek a betegek, s az orvosnak nagy fáradságába került, hogy valamennyit kezelje. Minden érkező néhány napi megfigyelés alá került. Az orvos s egyik aszisztense néhány kalábriászpartit játszott vele, s közben pontosan észlelte pulzusát és szívverését. Azután összeállította az egyes csoportokat, s már csak egyszer napjában látogatott el hozzája, hogy megtudja, hogyan halad a gyógyulás, s hogy nyer-e ?

A kúra kezdeten erős diétát tartott betegeivel, A kontrázást szigorúan eltiltotta, s a kibiceket távol tartotta tőluk. Csak később, a gyógyulás előrehaladásánál hunyt szemet egy-egy vakmerő kontra fölött s tűrte el, hogy a kibicek belebeszéljenek a játékba. A kúra rendesen reggeli után kezdődik. Délben a betegeknek le kell vetniük kabátjukat, ebéd után a gallérjukat kell kigombolniuk. Este hat órakor húsz túra mondandó be, s ezek végeztével a pácienseknek le kell feküdniük.

Dr. Tercász Béla az évad derekán a nagyszámú ortodox zsidó fürdővendégekre való tekintettel, külön gyógyházat rendezett be a zsido kalábriász számára. Igen örvendetes dolog, hogy a felekezeti tekintetek nem dominálnak, s még dzsentri családok ivadékai is fölkeresik ezt a gyógyházat. A fürdővendégek igen jól érzik magukat, s testtel-lélekkel átadták magukat az új kúrának. Nagy előnye a gyógymódnak az, hogy a páciensek nem hozhatták el magukkal a feleségeiket. Az asszonyok tudvalevőleg már a második félórában integetnek kalábriászozó férjeiknek, hogy elég volt már. Már pedig a kalábriász sohasem elég, különösen itt nem, ahol a tudomány gyógymóddá avatta.”


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz

www.piatnikbp.hu
www.piatnikbolt.hu

Weboldalunk az egyetemes kártyakultúra tárháza. Gyártással és kereskedéssel nem foglalkozunk!
Ultizzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az ultiasztalnál!
Tarokkozzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az tarokkasztalnál!
Bridzsezzünk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények a bridzsasztalnál!
Ulti Liga, végeredemény | részletek

Véget ért a nemes versengés! A Szerencsejáték Ulti liga 2017 végeredménye és díjai.
Römiparti | részletek

A nemzetközi játékok között talán a legnépszerűbb a römi. Tucatnyi változatának leírását megtaláljuk minden kártyajátékos oldalon. Magyarországon többnyire a 14 lapos römit játsszák. A közelmúltban indított rummy-party.com online játéklehetőséget kínál több játékváltozatban
Ismét pagat.com | részletek

John McLeod Budapesten. Horváth Ferenc és Jánoska Antal riportja a Kártya Magazinban. John McLeod neve régóta ismert kártyás körökben. Az 57 éves londoni férfiú publikációi bekerültek az általa szerkesztett pagat.com internetes gyűjteménybe. A közelmúltban Michael Dummett-tel írott, két kötetes A Hístory of Games Played with the Tarot Pack a kártyakönyvtárak gyöngyszeme lett. John McLeod és barátai 2007-ben Budapesten és Szegeden jártak. Az esték természetesen tarokkozással teltek. Johnnal a játék szünetében – mondhatni két osztás között – beszélgettünk.
Kapcsolat
A weboldallal kapcsolatos
kérdésekben a levelezési cím:

1064 Budapest, Izabella u. 69.
Telefon: 06 1 332 3261
E-mail: civertan@civertan.hu

Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió