kártyás játékok, kártya játékok, kártya játékok online, kártya játékok ingyen, kártya játék leírások, kártya játékleírások

Kanaszta, tízenegylapos kanaszta

Kártya: 2 x 52 lap + 6 dzsóker; 3 x 52 lap + 9 dzsóker, 4 x 52 lap + 12 dzsóker
Játék típusa: gyűjtő-lerakó
Játékosok: 2, 4, 5, 6, 7, 8

A kártyalapok száma alkalmazkodik a résztvevők számához. 2-4 játékos két csomag, 5-6 játékos 3 csomag, 7-8 játékos 4 csomag kártyát használ. Szokás egyénileg, párosban és akár csapatban is játszani.

A játék célja
Pontgyűjtés az asztalra rakott kombinációkkal, a parti megnyerése a kézlapok elfogyasztásával és a játszmában minél hamarabb elérni az előírt ponthatárt. A játék befejezésének feltétele a hét azonos rangú lapot tartalmazó lapcsoport, a kanaszta teljesítése. Egy kanaszta játszma több osztásból áll. A végső cél az 5000 pont elérése.

A kártyák pontértéke
dzsóker: 50 pont (kézben maradva és az elszámolásnál) egyébként a helyettesített lap értéke.
2 (kis dzsóker): 20 pont (kézben maradva és az elszámolásnál) egyébként a helyettesített lap értéke.
4, 5, 6, 7: 5 pont
8, 9, 10, bubi, dáma, király: 10 pont
ász: 20 pont
piros 3: 100 pont
fekete 3: (kézben maradva): (-) 100 pont - kanasztával: (+) 5 pont

Általános szabályok
A játék során a lerakási követelmények is szigorodnak a játékosok számára. A kanasztában néhány lap különleges szereppel lett felruházva. A dzsókerek és a kettesek helyettesítő lapként szerepelnek. A hármasok kivételével bármely kártyaként egyenrangúan használhatjuk.

A piros 3-ok birtoklása jutalompont szerzését teszi lehetővé. Aki ilyen kártyát kap, köteles maga előtt elhelyezni és helyette másik lapot húzni a talonból. A fekete 3-ok birtoklása bűntetőpontot eredményez az elszámolásnál. Éppen ezért az első adandó alkalommal célszerű ezeket a dobóhalomba tenni.

Az asztalra tett lapok értékét plusz pontként, a kézben maradt lapokat mínuszként kell figyelembe venni a végelszámolásnál. Az elszámolás különleges esete, ha egy játékos kézből fejezi be a játékot. Ilyenkor a győztes ellenfelei kézben maradt lapjaik pontértékének kétszeresét írják (-) előjellel. Az asztalra helyezett lapcsoportok értékei (+) előjellel adhatók össze. Egy játékos eredményét az így összeszámolt pontok különbözete adja.

A kanaszta játék egyik célja, hogy megszerzett lapjainkat szabályos kombinációban tegyük az asztalra. Szabályos kombinációk az azonos rangú kártyák legalább háromlapos csoportjai. Alapfeltétel, hogy egy kombináció legalább két természetes lapot és legfeljebb három helyettesítő kártyát tartalmazhat. Egy kombinációban azonos színű lapok is szerepelhetnek.

A kanaszta
Kanasztának nevezzük a játékban a legalább 7 azonos rangú lapból álló csoportot. Egy kanaszta legkevesebb négy természetes lapot és legfeljebb három helyettesítő kártyát tartalmazhat.

Tiszta kanaszta: hét vagy nyolc azonos rangú lap, helyettesítő kártya nincs a csoportban. A tiszta kanaszta értéke az elszámolásnál 500 pont.
Vegyes kanaszta: szintén hét lapból álló csoport, négy, öt vagy hat természetes lappal és három, kettő vagy egy helyettesítő kártyával. A vegyes kanaszta értéke az elszámolásnál 300 pont.
Dzsóker kanaszta: dzsókerekből és kettesekből állA dzsókerkanaszta értéke az elszámolásnál 1000 pont.

A játék menete
A játék általában jobbra, ritkán balra tartással folyik. Az osztó keverés után minden játékosnak - magának is - 11-11 kártyát ad. A következő lapot az asztal közepére teszi a dobóhalom első kártyájaként. A maradék csomag az asztal közepére kerül zártan. A játékosok a lejátszás alatt vagy a talonból húznak lapot, vagy - meghatározott feltételek teljesítése esetén - felveszik a dobóhalomban lévő összes lapot. Ha a dobóhalom első lapja kettes, hármas vagy dzsóker, új kártyát kell ide tenni.

Az osztó jobb oldalán ülő személy kezdi. Felveheti a zárt talon felső lapját, illetve a dobóhalomban lévő kártyát. Kezéből egy alkalmatlannak tűnő lapot a dobóhalomba tesz képével felfelé fordítva. Továbbiakban az éppen soron következő játékosok is hasonlóan cselekedhetnek. Fontos körülmény, hogy akinek kedvező a dobóhalom felső lapja, az ott lévő összes kártyát köteles felvenni. Ez a szabály ad lehetőséget arra, hogy megkezdődjön a pontgyűjtés. A dobóhalomba számtalan azonos rangú kártya kerülhet és ezeket legalább hármas csoportokba rendezve máris pontokat lehet szerezni.

A dobóhalom felvételének feltételei a játék különböző szakaszaiban eltérőek. Általában ezt a játékos korábbi teljesítménye határozza meg.

A dobóhalom felvételének feltétele az első osztásban
- a kézlapokból legalább ötven pont értékű, szabályos lapcsoportokat kell asztalra teríteni. Az ötven pontba a dobóhalom felső kártyája hozzá számítható. A piros hármasok értéke nem vehető figyelembe.
- a dobóhalom felső lapja mellé két ugyanolyan rangú, természetes lapot kell letenni. Tehát a pikk 5 felvételéhez le kell rakni kézből legalább két darab, bármilyen színű 5 jelzésű lapot. Ezen felül szabályos kombinációkban még legalább 35 pontot érő lapokat.

A dobóhalom felvételének feltételeit a játék különböző szakaszaiban szabályozzák.
Ha a játékos korábban elért eredménye:
(-) pontban nincs feltétel
0 - 1495 pontig: 50 pont
1500 - 2995 pontig: 90 pont
3000 - 3995 pontig: 120 pont
4000 pont felett: kanaszta

A játék bármely fázisában kanaszta lerakásával a dobóhalom felvehető. Tehát a dobóhalom felső lapja lehet a kanaszta hetedik kártyája. Aki már rakott kombinációkat az asztalra, felveheti a dobóhalmot akkor is, ha annak felső lapja felhasználható az asztali- vagy kézben lévő csoport kiegészítésére. Feltétel viszont, hogy kézben lévő 2 természetes laphoz lehet felvenni a harmadikat. Pl. bubi + dzsóker kézhez nem lehet felvenni a dobóhalom bubiját.

Különleges szabályok lépnek érvénybe a fagyasztásnál. Ez akkor következik be, amikor egy játékos dzsókert vagy kettest rak a dobóhalomba. Ettől a pillanattól kezdve - függetlenül attól, hogy ki és milyen kombinációkat rakott korábban az asztalra - csak akkor vehető fel a dobóhalom, ha a felső lap mellé a soron következő játékos kézből képes lerakni két ugyanolyan rangú lapot. A szándékos fagyasztás taktikai művelet. Ha egy játékos már összegyűjtötte kanasztáját és egy vagy két lap van a kezében, az előtte ülő személy azért dob helyettesítő lapot, hogy megakadályozza ellenfelét a dobóhalom felvételében. Nem számít fagyasztásnak a fekete színű hármas eldobása. Ez csak a soron következő játékost akadályozza meg a dobóhalom felvételében. (Gyakori szokás, hogy a fekete hármas eldobása egy teljes húzáskörre tiltja a dobóhalom feltételét.)

A kombinációk lerakásának szabályai
- A sorra kerülő játékos a laphúzás vagy a dobóhalom felvétele után asztalra teheti a kezében összegyűlt kombinációkat. A lerakott lapok pontértékének el kell érni az 50-et, illetve a fentebb leírt ponthatárt. Kivétel, amikor a játékos kanasztát képes lerakni és egyúttal a játékot is befejezi.
- Egy kombinációnak legalább három, azonos rangú kártyát kell tartalmaznia. Tehát két természetes lap mellett egy helyettesítő kártya lehet.
- A kombinációkat legyezőszerűen kinyitva, mindenki által láthatóan és megszámolhatóan kell elhelyezni.
- Egy kombinációban a helyettesítő lapok száma nem lehet több a természetes lapokénál. Tehát két király mellett legfeljebb kettő, három király mellett legfeljebb három helyettesítő lap szerepelhet.
- Az asztalon lévő kombinációk kiegészíthetők. Eltérően a römi szabályaitól, itt mindenki csak saját lerakott lapcsoportjait bővítheti. Mindenki saját magának gyűjti a pontokat, értelmetlen lenne az ellenfeleket erősíteni.
- Ha egy játékosnak összegyűlt a kanasztája, a lapokat egy halomba rakja és a kanszta minőségétől függően helyezi el a felső lapot. Piros színű kártya lesz a tiszta kanaszta felső lapja, fekete színű pedig a vegyes kanasztáé.
- A kész kanaszta is tovább gyarapítható lapokkal.

Egyéb szabályok a lejátszásnál
Piros hármasok: aki az osztásnál piros hármast (hármasokat) kapott, első sorra kerülése alkalmával köteles az ilyen lapot nyitottan maga elé helyezni, és helyette a talonból másik kártyát húzni. Aki a talonból vesz a játék során piros hármast, azonnal leteheti maga elé, és újabb kártyát húzhat. A piros hármasok az elszámolásnál egyenként (+) 100 pontot érnek. Négy darab piros hármas birtoklása megkétszerezi a lapok értékét. Tehet ilyenkor 4 x 200, azaz 800 pontot írhat fel a játékos. Aki nem rakott asztalra szabályos kombinációt, piros hármasa az elszámolásnál -100 pontot ér. Ennek megfelelően négy piros hármas 4 x (-) 100, azaz (-) 400 pontot ér.
Fekete hármasok: mindenki igyekszik megszabadulni ezektől, hiszen kézben maradva (-)100 pont levonását eredményezik az elszámolásnál. Fekete hármas eldobásával megakadályozhatjuk az utánunk következő játékost a dobóhalom felvételében. A lejátszás során gyakran a dobóhalomba kerül mind a négy fekete hármas. Csoportként csak a játékot befejező játékos rakhat le három vagy négy fekete hármast. Ilyenkor a lapok értéke egyenként 5 pont lesz.

A játék befejezése
Ha egy játékos legalább egy kanasztát összegyűjtött, valamennyi kártyáját szabályos kombinációkban az asztalra terítette és az utolsó lapot a dobóhalomba tette, véget ér a játék. Kézből is befejezheti a partit bármelyik személy, ha egyébként nem sérti a játék szabályait. A résztvevők kötelesek megőrizni asztali és kézlapjaik állapotát a közös elszámolásig. Célszerű bevezetni azt a kötöttséget, mely szerint kanaszta nélkül nem fejezhető be a játék.

Ha elfogy a talon, szintén véget ér a játék. Különböző módjai terjedtek el ilyenkor a befejezésnek. Javasoljuk, hogy az utolsó lap felhúzását követően még az utolsó eldobott lappal felveheti a dobóhalmot a soron következő játékos.

Amikor a talon elfogyása jelenti a játék befejezését, nem kap senki győzelmi jutalmat, csupán a lerakott és kézben maradt lapok értékét számolhatják össze a játékosok.

Elszámolás
Minden játékos összeszámolja asztali és kézlapjainak pontjait, és ezek különbségét írhatja fel a pontozólapra az alábbi szabályok szerint:
- A győzelemért a nyertes 100 pontot kap, kézből történő kimenéskor 200 pontot.
- Minden összegyűjtött tiszta kanaszta 500 pontot ér, a vegyes kanaszták 300 pontot.
- Ezen felül minden asztalra helyezett kártya értékét felírhatja a játékos a fentebb jelzett pontszámítással - a kanasztá/kban szereplő lapok értékét is.
Az így kiszámolt pontokat csökkenteni kell a kézben maradt lapok értékével.


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz
Ultizzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az ultiasztalnál!
Tarokkozzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az tarokkasztalnál!
Bridzsezzünk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények a bridzsasztalnál!
Ulti Liga, végeredemény | részletek

Véget ért a nemes versengés! A Szerencsejáték Ulti liga 2017 végeredménye és díjai.
Römiparti | részletek

A nemzetközi játékok között talán a legnépszerűbb a römi. Tucatnyi változatának leírását megtaláljuk minden kártyajátékos oldalon. Magyarországon többnyire a 14 lapos römit játsszák. A közelmúltban indított rummy-party.com online játéklehetőséget kínál több játékváltozatban
Ismét pagat.com | részletek

John McLeod Budapesten. Horváth Ferenc és Jánoska Antal riportja a Kártya Magazinban. John McLeod neve régóta ismert kártyás körökben. Az 57 éves londoni férfiú publikációi bekerültek az általa szerkesztett pagat.com internetes gyűjteménybe. A közelmúltban Michael Dummett-tel írott, két kötetes A Hístory of Games Played with the Tarot Pack a kártyakönyvtárak gyöngyszeme lett. John McLeod és barátai 2007-ben Budapesten és Szegeden jártak. Az esték természetesen tarokkozással teltek. Johnnal a játék szünetében – mondhatni két osztás között – beszélgettünk.
Kapcsolat
A weboldallal kapcsolatos
kérdésekben a levelezési cím:

1064 Budapest, Izabella u. 69.
Telefon: 06 1 332 3261
E-mail: civertan@civertan.hu

Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió