kártyás játékok, kártya játékok, kártya játékok online, kártya játékok ingyen, kártya játék leírások, kártya játékleírások
Kártyakult | Irodalom | Novellák

Kártyababonák

Mi mindent kell tudni a jó kártyásnak?

Ezzel a címmel jelent meg ismeretlen szerző írása a 1941-ben.

„Pár nappal ezelőtt, unaloműzésből bevetődtem valamelyik egyesületünk olvasószobájába. Nem akartam sem egy fél könyvtárra való lexikont kitanulni, hogy azután bölcsnek mutassam magam a nálamnál jóval butábbak előtt és nem akartam különösebb szórakozásban sem részt venni, hanem azét mentem a mondott helyre, talán ott nem lesz senki, ott elmélyedhetem a gondolataimban, nem zavar senki. Nagy volt a csalódásom, amikor beléptem. Rettentő, - mint mondják - vágnivaló füst fogadott a dugig megtelt teremben, vagy ha tetszik, helyiségben. Az olvasók csoportokban szálltak meg egy-egy asztalt. Úgy ültek ott, mintha spiritiszta szeánszon vettek volna részt, mindenki meggörnyedve, előrehajolva az asztalra figyelt. Alig rezzentek a szemek s közben hangzott egy-egy halk, mély sóhaj egyik oldalon, míg a másikon ideges pénzosztás - nyilvánvalóan osztozkodás - indult meg.

- Hiszen itt zsugáznak - fedeztem fel - és pedig elég szépen kiterjedt körben. Minden asztal körül háromszoros volt az embergyűrű. Az első sorban izzadó legények ültek, példás rendben. Mindegyikük előtt ott volt az óra vagy a szipka, cigarettatárca. Pénztárca – no pláne pénzeszacskó – nem volt látható sehol. A játékosok zsebből és zsebbe játszottak és a melegben törölgették izzadó homlokukat.

A második sorban ültek a kibicek. Az a törvényen kívülálló népség, amelyik nem szívesen tartja a száját. A kibic történelem róluk jegyezte fel különben eddig az elcsattant legnagyobb pofonokat. Ez a kibicsereg állandóan izgett-mozgott, vitatkozott, ezeket folyton sértegette valaki s nem egyszer hallottam, amikor a játékos ilyen kijelentést tett:

- Na mondjad már, mennyit adjak, hogy elmenj innen a fenébe? Ne haragudj öregem, de teljesen leégettél!

Az elkeseredett szívós kibic, mert ő is veszített a játékossal, megkockáztatta a kérdést:

- Akkor maradhatok, ha megfordítom alattam a széket? - És nyomban meg is fordította. Hiába minden, a szerencse istenasszonya csak nem akart melléjük szegődni.

A harmadik sorban azok vannak, akik csak néznek, de sem nem tesznek, sem nem vesznek. Ezek csak tanulnak, vagy nem is akarnak játszani mint kibicek sem, mert valamikor katasztrófálisan leégtek, vagy újabb tapasztalatokat akarnak szerezni újabb szisztémákra, amit valamikor még gyümölcsöztetni is lehet.

Minden játékosnak van valami babonája a kártyával kapcsolatban, amiben rendületlenül bízik, attól el nem térne egy duda aranyért sem. De amíg nézegetek és figyelek, észreveszem, hogy az egyik kedves ismerősöm, aki eddig az élen játszott, egyszerre feláll, kiforgatja a zsebeit, majd pedig hibanélküli eleganciával meghajtja magát és kijelenti:

- Uraim! Köszönöm, végeztem!

Igen, Végeztem! mondotta ő. Semmi kétség tovább, hogy az utolsó vasát is elveszítette a szerencsétlen. Egyenesen hozzám veszi a lépteit, aki már ekkor egy pamlagon ülök, s mellém telepedik. Csak úgy, megszokásból, megkérdezem tőle:

- Na hogy végeztél?

Legyint es ennyit mond:

- Semmiből semmi! Kellett ez nekem? Már ezerszer megfogadtam, hogy nem veszek kártyát a kezembe!

- Hát nincs valami jó kabalád, az még segítene - mondom én.

- Hagyd el - feleli. Nem hiszem, hogy ebben a megyében akadna még valaki, aki úgy tudja betéve a kártyakabalákat, mint én, de nem ér az semmit öregem! Pénz, sok pénz és szív kell ide, hogy legyen mivel játszani és mivel veszíteni!

Mindenesetre megszívlelendő bölcsesség. Mellettem ülve, egyéb helyett beszélgetni kezdtünk. A beszélgetés során megint csak szóba kerültek a kártyás babonák. Kártyás barátunk sorra elmondja, hogy milyen babonákról tud s ezek közül, amit lehetett hevenyében feljegyeztem, már csak azért is, hátha lehetne ezeken okulni, ha másért nem is, azért, hátha valaki leszokik a kártyáról, mert belátta, hogy nem ér a kártyában a babona sem semmit. A kártyababonák érdekesebb esetei a következők, abban a sorrendben, amint azt nekem szegény vesztes, szárnyaszegett barátom elmondotta:

- Tudd meg, a kártyás ember majdnem mind babonás, különösen, ha szerencsejátékot játszik. Az ő szerencséje a nyerés, szerencsétlensége, ha veszít. Ezt a nyerést, vagy vesztést súgják meg előre a kártyásnak a babonák, melyek közül nem egy féltve őrzött titok, s valósággal mint örökség száll apáról fiúra. A kártyások babonáit lehetetlen mind összegyűjteni, mert egyéni babonák, azaz olyan jelenség, amelyek személyhez vannak kötve. Szemere Miklós gyűrűje csak neki magának hozott szerencsét (legalább is ő úgy tartotta) s ha valakinek van egy szerencsét hozó nyakkendője, vagy babonás cigaretta szipkája, akkor az egyéni talizmán. Az általános kártyás-babonákat mégis összegyűjtöttem, de felelősséget nem vállalok egyikért sem. Az igazi módszer vesztés elleni, ha az ember nem ül le kártyázni. Igaz, akkor nyerni sem lehet!

- Ha pók tűnik fel a kártyások között - kezdette - az fog nyerni, aki felé mászik. Az a kártyás is nyertes lesz, akire valami gaz hull, (valamikor a méhesben ferbliztek!) vagy aki dohányát, pénzét véletlenül elszórja.

- Veszíteni fog az, aki kártyázás közben csuklik, (emlegetik) tüsszent, (igazat mondott), vagy sokat köhög. A babona szerint ezekkel elkergeti magától a szerencsét. Mert a szerencse nagyon kényes, válogatós, nem szívesen szegődik minden kártyás mellé. Általánosan elterjedt kártyás babona, hogy akinek játék közben viszket a jobb tenyere, az nyerni fog.

- Vándor cigánytól hallottam – mondotta tovább, - hogy ha valaki kártyázás közben lábujjában viszketést erez, az annak a jele, hogy a rosszak már körülötte lebegnek és előre örülnek a balszerencséjének, bosszantják a maguk módján. Ilyenkor abba kell hagyni a játékot, mert a társak pőrére vetkőztetik a szerencsétlen kártyást.

- Ismerek egy finom urat, előkelő kaszinókban, klubokban szokott kártyázni. Az ő babonája, hogy olyan napokon, amikor komolyabb csatára készül a kártyaasztal mellett, nem eszik sem rákot, sem halat. Tisza-menti magyartól hallotta a babonát, megszívlelte, magáévá tette, ha a kártyás az nap halat vagy rákot eszik, elúszik a szerencséje...

- Aki kártyázásra menet először férfival találkozik - itt sóhajtott egyet - az veszít. Aki nővel találkozik, az nyer. Fejős állatokkal találkozni kártyázás előtt a legnagyobb szerencse. Azt is tartják, hogy aki halottal álmodik, az két napig ne kártyázzon, mert mindenét elveszítheti. Az erdélyi szászok néphite szerint annak az embernek, aki macskát ütött agyon, nincs szerencséje a kártyában. Vannak vidékek, ahol a kártyaszobából kidobjak a betévedt macskát - ezt nem hiszem, mert olyan civódást okoz, amely verekedéssé, sőt gyilkossággá fajulhat. Kutya babonát is ismerek a kártyázással kapcsolatban. Akinek a lábához a kutya leheveredik, az veszteni fog, akinek a kezét megnyalja, az nyer. Kalotaszeg magyarjai, ha a kártyázás közben vesztenek, megfordítják fejükön a kalapot, jobbra-balra kiköpnek és azt mondjak: „Forduljon a szerencse".

- Ugyanitt azt tartják, hogy amely kártyás nyerni akar, az úgy éjfél táján vágjon éles késsel a baltenyerében egy görbe keresztet, szívja ki a vért, köpje kártyacsomagra, amit aztán ásson el olyan ember sírjába, aki mint kártyás volt híres, nevezetes...

Itt megállt és rágyújtott, majd folytatta, szinte belebeszélve a füstkarikákba.

- Ez nem túlságosan egyszerű, nem is valószínű, hogy sokan követnek. Nagyon elkeseredett kártyásnak kell lenni, aki a kalotaszegiek babonájával akarja korrigálni a szerencséjét. Általánosan elterjedt kártyás babona volt a múltban, hogy akasztott ember kötele, ruhadarabja szerencsét hoz. Szenvedélyes kártyások nagy árat fizettek az ilyen talizmánért, s állandóan magukkal hordták. A magyar néphit a nagy fűgyökeret tartja ugyanilyen szerencsét hozónak, de Szent György napján kell szedni, pontban éjfélkor.

- A pusztaiak hite szerint kártyán az nyer, aki szamárszőrből font zsineget visel a bal karján. Ilyen régi kártyababona szerint szerencsés lesz, aki bagoly szívét hordja magával, vagy azt a követ, mely denevér hátán volt. Kétszáz esztendős ez a feljegyzés, „hogy pénzed szaporodjék, olvastass négy misét egy búbos banka nyelve felett és tedd azt pénzed közé“. Babonához fordulnak a nép köréből sokan, de ezek tökéletlenek akkor is, ha valakit le akarnak szoktatni a szenvedéllyé fajult, veszedelmes méretet öltött kártyázásról. Anyák, hitvesek már-már kétségbeesve a bajok miatt, melyeket az ördög bibliája okozott a családban, az ősi hagyományokat követik.

Egy öreg kalendáriumban találtam ezt a kézírásos feljegyzést. „Porrá tört rákhéjjat keverj férjed ételébe, leszoktatja a káros kártyázásról, vagy pedig fejéről egy hajszálat tépj ki, vágd ketté, egyik részét férjed nadrágjába, a másik részét az ő szalmazsákjába varrjad be, az is igen jó. Az egyik fél hajszál hazahozza őt a kártyásoktól, a másik félhez, azaz a családi ágyhoz”.

Csongrádon a feleség úgy próbálja leszoktatni férjét a kártyázásról, hogy kártyalapokat varr kereszt alakban párnája alsó felére. A babona szerint az ilyen párnán oly szörnyűségeket álmodik, hogy örökre elmegy a kedve a kártyázástól.

Ezeket mondotta. Én magam szándékosan utoljára hagytam a legnépszerűbb kártyás hitet: Aki veszít, annak szerencséje van a szerelemben, aki nyer, annak pedig nincs. Mindenkinek a tetszésére bízom, hogy miként fogja fel ezt a legutolsó kártyababonát. Én a magam részéről még sokáig szeretnék veszíteni a kártyán, de nem lehet, mert nem kártyázom.”


A Kakas Márton karikatúrája. Kálnokynak nem volt kabalája?

(Gróf Kálnoky Gusztáv közel 14 évig volt a Monarchia közös külügyminisztere.
Politikai okok miatt mondott le tisztségéről 1895. május 16-án.)


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz
Ultizzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az ultiasztalnál!
Tarokkozzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az tarokkasztalnál!
Bridzsezzünk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények a bridzsasztalnál!
Ulti Liga, végeredemény | részletek

Véget ért a nemes versengés! A Szerencsejáték Ulti liga 2017 végeredménye és díjai.
Römiparti | részletek

A nemzetközi játékok között talán a legnépszerűbb a römi. Tucatnyi változatának leírását megtaláljuk minden kártyajátékos oldalon. Magyarországon többnyire a 14 lapos römit játsszák. A közelmúltban indított rummy-party.com online játéklehetőséget kínál több játékváltozatban
Ismét pagat.com | részletek

John McLeod Budapesten. Horváth Ferenc és Jánoska Antal riportja a Kártya Magazinban. John McLeod neve régóta ismert kártyás körökben. Az 57 éves londoni férfiú publikációi bekerültek az általa szerkesztett pagat.com internetes gyűjteménybe. A közelmúltban Michael Dummett-tel írott, két kötetes A Hístory of Games Played with the Tarot Pack a kártyakönyvtárak gyöngyszeme lett. John McLeod és barátai 2007-ben Budapesten és Szegeden jártak. Az esték természetesen tarokkozással teltek. Johnnal a játék szünetében – mondhatni két osztás között – beszélgettünk.
Kapcsolat
A weboldallal kapcsolatos
kérdésekben a levelezési cím:

1064 Budapest, Izabella u. 69.
Telefon: 06 1 332 3261
E-mail: civertan@civertan.hu

Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió