kártyás játékok, kártya játékok, kártya játékok online, kártya játékok ingyen, kártya játék leírások, kártya játékleírások

Kártya babonák

Pénzdarab, zseton, zsebóra, kabalafigura, akasztott ember kötele, kávéházi szék, pincér, kibic, és még ki tudja mennyi furcsaság szerepel a babonás kártyások fegyvertárában. Hatékonyságuk ellenőrizhetetlen, legfontosabb ba hit – állítják a zsugások.

A Színházi Élet cikkírója 1927-ben foglalta össze a kártyások babonás szokásait:

„A legáltalánosabb és világszerte elterjedt kártyababona az úgynevezett „szüzkéz" babonája, vagyis az a hit, hogy aki még soha sem kártyázott, az élete első tétje alkalmával feltétlenül nyerni fog. Monte Carlóban gyakran mulatságos jeleneteket okoz, hogy mekkora tömegek rohannak annak a tétjére tenni, akiről megtudják véletlenül, hogy most játszik életében először. A kártyák között is van bajthozó kártya. A legtöbb európai országban a treff 4-est tartják ilyen szerencsétlen lapnak és általános a hiedelem, hogy akinek a treff négyes van a kezében, annak lehet egyébként bármilyen szerencséje, azt a partit el fogja veszíteni.

Érdekes angol kártyásbabona, hogy nem nyerhet az, aki a saját házában játszik. Azt is tartják Angliában, hogy terítetlen asztalon soha sem szabad játszani, amit ugy lehet magyarázni, hogy az asztal pollirozott felületén túlságosan siklik a kártya és így a játékból sok zavar származhatik. Ez a babona, de inkább praktikus kényelem hozta életre a kártyások zöld posztóval bevont asztalait. Ha kutya van a szobában, az rontja a kártyások esélyeit. Rengeteg az olyan babona, amellyel a kártyás el óhajtja érni, hogy az úgynevezett kártyajárás megváltozzék. Van ezek között általános babona is, amely világszerte ismert, igy például keverés közben megfújni a paklit, megfordulni a széken, felállni és egyszer az asztal körül menni, kivenni a zsebkendőt és ráülni. De lévén minden kártyás ember babonás, kiki előbb-utóbb maga is kidolgozza a maga számára az ilyen kártyajárást változtató babonákat és a klubok kártyatermeiben senki sem nevet, ha egy sokat veszitő poentőr egyszer csak megcsókolja az aranyóráját, vagy a cigarettatárcájával háromszor megüti az orrát.

Általános kártyásbabona, hogy nem jó a kiosztott lapot a balkézzel felszedni, ugyancsak nem szabad a lapokat egyenként szedni fel az asztalról. Régi kártyásbabona az is, hogy ha faasztalon játszanak a kártyások, akkor nem szabad a fa erezetével ellenkező irányban ellenfelet keresni. A legbiztosabb balszerencsét hozza, ha az ember kártyázás közben keresztbe teszi a lábát. Ezt különösen a hölgyek figyelmébe ajánlom, akik a térdig érő szoknya divatja óta nagyon rákaptak erre a szokásra.

Régi montecarlói babona, amely a háború óta bizony már el is vesztette aktualitását, hogy aki aranyat rakott egy számra, az azonnal vegye vissza a tétjét, ha ugyanarra a számra valaki ezüstöt tett. Két ősi kártyástörvény: nem szabad játék közben a pénzedet megolvasnod és nem szabad játék közben kölcsönadnod. Mióta a bridgejáték annyira elterjedt a hölgyek körében is, akik ugy is mint kártyások, ugy is mint nők, tehát kétszeresen kabalások, se szeri, se száma a legbámulatosabb kis kabalatárgyaknak, amelyeket a hölgyek magukkal visznek a bridgehez. Ezek legtöbbnyire kinai vagy japán tárgyakat ábrázoló kis csecsebecsék.”

Egy különleges kártyacsomagról a Budapesti Hírlap számolt be 1913-ban:


„A babonás ember szerencséje általában mindenütt megterem, a hol könny, vagy vér folyt, olyan növény ez, a mely csupán sírdombokon sarjad. Gubójában érhették egy ilyen kabala kivirágzását azok, a kik jelen voltak a képviselőház tegnapi ülésén.
Már jóval a déli órák után történt, hogy az őrjítő zajban, tombolásban az egyik függetlenségi párti képviselő egy csomag magyar kártyát dobott a Ház asztalára. Mintegy négy-öt méternyi utat tett meg magas ívben, a levegőben a pakli kártya és szálanként hullott alá az asztalra. Síphoz, dobhoz, széklábhoz, törvénykönyvhöz és sókockához volt már szerencsénk a törvényhozás fölkent csarnokában, de a pakli kártya tegnap tartotta debüjét és természetesen ebhez méltó feltűnést is keltett. A mi pedig repülésének nyomán az első pillanatban fölgerjedt, az nem a megbotránkozás, hanem a babona hite volt. Mintha varázsütésre történt volna, a karzat hölgyei kigyúlt tekintettel integetni kezdtek az ismerős képviselőknek, de az elrendelt szünetben maguk a képviselők is azon voltak, hogy egy-egy lapot megszerezzenek a nevezetes kártyacsomagból. És aki hozzájutott, boldogan rejtette tárcájába, vagy retiküljébe, némelyek a nagyobb bizonyosság kedvéért autogramot is gyűjtöttek a kártyalapra, a mely kétségtelenül szerencsét hoz arra, akinek a tulajdonában van. Nem tudjuk, különösebb szerencsével forgatja-e a kártyát a játék rendes, megszokott formái között is az a képviselő úr, aki a paklit tegnap kihajította a terem közepére, az is kétséges, vájjon éppen ez a csomó kártya-e az, amelybe már a gyárban belecsomagolták száz meg száz ember szerencséjét: maga az a tény, hogy ez a kártyacsomó, bármi csekély mértékben is, de mindenesetre ártalmára volt a magyar parlament viharvert tisztességének, egyetlen apró göröngy annak a sírján, - ez magában elég volt ahhoz, hogy száz meg száz ember a maga jövendő szerencséje ígéretének tartsa azt. Mi mindenesetre kívánjuk, hogy vérmes bizakodásukban ne csalódjanak, legalább mégis akad Magyarországon néhány ember, aki idővel elmondhatja, hogy valami hasznát látta a viharoknak, a melyek évek óta rázzák a magyar politikai élet fáját.”


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz
Ultizzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az ultiasztalnál!
Tarokkozzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az tarokkasztalnál!
Bridzsezzünk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények a bridzsasztalnál!
Ulti Liga, végeredemény | részletek

Véget ért a nemes versengés! A Szerencsejáték Ulti liga 2017 végeredménye és díjai.
Römiparti | részletek

A nemzetközi játékok között talán a legnépszerűbb a römi. Tucatnyi változatának leírását megtaláljuk minden kártyajátékos oldalon. Magyarországon többnyire a 14 lapos römit játsszák. A közelmúltban indított rummy-party.com online játéklehetőséget kínál több játékváltozatban
Ismét pagat.com | részletek

John McLeod Budapesten. Horváth Ferenc és Jánoska Antal riportja a Kártya Magazinban. John McLeod neve régóta ismert kártyás körökben. Az 57 éves londoni férfiú publikációi bekerültek az általa szerkesztett pagat.com internetes gyűjteménybe. A közelmúltban Michael Dummett-tel írott, két kötetes A Hístory of Games Played with the Tarot Pack a kártyakönyvtárak gyöngyszeme lett. John McLeod és barátai 2007-ben Budapesten és Szegeden jártak. Az esték természetesen tarokkozással teltek. Johnnal a játék szünetében – mondhatni két osztás között – beszélgettünk.
Kapcsolat
A weboldallal kapcsolatos
kérdésekben a levelezési cím:

1064 Budapest, Izabella u. 69.
Telefon: 06 1 332 3261
E-mail: civertan@civertan.hu

Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió