kártyás játékok, kártya játékok, kártya játékok online, kártya játékok ingyen, kártya játék leírások, kártya játékleírások
Kártyakult | Irodalom | Anekdoták

Kártyázó magyarok: sokadik folytatás

5 véletlenszerűen választott történet, 5 férfiember sorsa, akiket a játékasztal mellől szólított magához a kártyások ördöge. Elfelejtett emberek, régi históriák. November 2-án egy szál virággal és egy káró 10-sel emlékezhet a játékos társadalom rájuk is.

kártya

Kibicsors

„Tragikus véget ért ma a József-köruton lévő Ujházi-kávéházban az egyik alsós-játék. Délután négy óra tájban együtt játszottak az egyik asztalnál két józsefvárosi kereskedő és egy ügyvéd, amikor odalépett a kártyázókhoz egy idegen úr, aki folytonos közbeszólásaival kísérte az egyik kártyázó játékát. Az egyik játékos valami hibát csinált, s az ismeretlen ezen annyira fölindult, hogy dühösen fölkiáltott:

- Én ezt nem úgy játszottam volna!

A fölkiáltás után hirtelen összeesett és nyomban meghalt. Holttestét beszállították a törvényszéki orvostani intézetbe, ahol megállapították, hogy Schindler Károly a neve, kereskedő és a Nyár utca; 10. számú házában lakik.”

„Tarokkozás közben meghalt Tolnay Kornél, a MÁV volt elnöke.

"Súlyos veszteség érte hétfőn a magyar közéletet: este negyedhét órakor tragikus körülmények között hirtelen meghalt dunaszentgyörgyi Tolnay Kornél, az Államvasutak volt elnöke, az Országos Iparegyesület elnöke. Tolnay Kornél, aki most töltötte be hetvenegyedik évét, hétfő délután jókedvűen elbúcsúzott családjától és elment a Gyárosok és Gyárigazgatók Andrássy-úti klubjába, ahol már várták az évek óta délutánról délutánra összeülő tarokkparti tagjai: Kakujay Károly fővárosi törvényhatósági bizottsági tag és Stromszky Sándor igazgató.

Háromnegyed hat órakor kezdték meg a játékot és az öregúr vidáman, jókedvűen élcelődött a fillérés parti, közben partnereivel. Negyed hétkor, éppen befejezték az egyik játékot és az új osztás előtt kicsit beszélgettek, amikor Tolnay Kornél hirtelen rosszul lett és percek alatt meghalt.

Tiszti viadal

„Nagyszebenből sürgönyözik a kolozsvári Újságnak: az európai hírű inszterburgi párbajnak mása akadt Nagyszebenben. Egy szekerész főhadnagy és egy ke­zelőliszt főhadnagy - a neveket és a részleteket nagy titokban tartják - a napokban kártyázás köz­ben összevesztek, amiből párbaj keletkezett. A pro­vokáló fél a kezelőtiszt főhadnagy volt, aki fegyverül a pisztolyt választotta. Másnap reggel folyt le a duellum, s a kezelő tiszt agyonlőtte a szekerész főhadnagyot, aki rögtön lerogyott és meghalt. A párbaj részleteit a legnagyobb diszkrécióval veszik körül, s ezek csak a segédek és ezredparancsnokság előtt ismeretesek.”

Egy falusi eset

"Pécsről jelentik: A Baranya megyei Dinnyeberki községben Ács János és Czifra József nevű legények kártyázás közben a dinnyeberki korcsmában összevesztek Vitál Jánossal, s azt botokkal annyira összeverték, hogy pár órai kínlódás után meghalt. A két legényt letartóztatták."

5 + 5 esztendő

„Tegnap éjjel Debrecenben a Jogász- és Tisztviselői Körben kártyázás közben heves összetűzés támadt Szathmáry Tiha­mér volt főispáni titkár és Fábry Kálmán magántisztviselő között. Fábry revolvert rántott és fenyegetőleg maga elé helyezte az asztalra. Szathmáry erre öklével Fábry arcába sújtott, Fábry felkapta revolverét és közvetetten közelből Szathmáryra lőtt. A golyó Szathmáry bal halántékán hatolt be és a koponya hátsó felén jött ki. A súlyo­san sebesült Szathmáryt a sebészeti klini­kára szállították. Életben maradásához ke­vés a remény. Fábry teltének elkövetése után jelentkezett a rendőrségen, a hol le­tartóztatták.”

Az eset végeredménye is újsághír lett 4 hónap múlva:

„Ez ügyben a debreceni törvényszéken ma volt a főtárgyalás. A bíróság este ki­lenc órakor hirdette ki az ítéletet, amely szerint Fábry Kálmánt szándékos ember­ölés bűntettében mondotta ki bűnösnek és ezért ötévi fegyházra és ötévi hivatalvesztésre ítélte. Az ügyész az ítéletben megnyu­godott. A védő a minősítés és az ítélet sú­lyossága miatt fellebbezett és kérte."


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz
Ultizzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az ultiasztalnál!
Tarokkozzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az tarokkasztalnál!
Bridzsezzünk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények a bridzsasztalnál!
Ulti Liga, végeredemény | részletek

Véget ért a nemes versengés! A Szerencsejáték Ulti liga 2017 végeredménye és díjai.
Römiparti | részletek

A nemzetközi játékok között talán a legnépszerűbb a römi. Tucatnyi változatának leírását megtaláljuk minden kártyajátékos oldalon. Magyarországon többnyire a 14 lapos römit játsszák. A közelmúltban indított rummy-party.com online játéklehetőséget kínál több játékváltozatban
Ismét pagat.com | részletek

John McLeod Budapesten. Horváth Ferenc és Jánoska Antal riportja a Kártya Magazinban. John McLeod neve régóta ismert kártyás körökben. Az 57 éves londoni férfiú publikációi bekerültek az általa szerkesztett pagat.com internetes gyűjteménybe. A közelmúltban Michael Dummett-tel írott, két kötetes A Hístory of Games Played with the Tarot Pack a kártyakönyvtárak gyöngyszeme lett. John McLeod és barátai 2007-ben Budapesten és Szegeden jártak. Az esték természetesen tarokkozással teltek. Johnnal a játék szünetében – mondhatni két osztás között – beszélgettünk.
Kapcsolat
A weboldallal kapcsolatos
kérdésekben a levelezési cím:

1064 Budapest, Izabella u. 69.
Telefon: 06 1 332 3261
E-mail: civertan@civertan.hu

Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió