kártyás játékok, kártya játékok, kártya játékok online, kártya játékok ingyen, kártya játék leírások, kártya játékleírások
Kártyakult | Irodalom | Anekdoták

Kéry Gyula: Friss nyomon

Két Petőfi-adoma

Maguk ketten
Valahol a Bálvány-utczában, a mostani paloták helyén állott egy kis földszintes ház, annak egyik utczai szobájában lakott a negyvenes évek derekán Petőfi Pálffy Alberttel. Két ágy volt a szobában, teljesen fölszerelve. Volt ugyan még egy harmadik nyoszolya is, csakhogy abból hiányzott minden, csak a deszkázás volt meg. A két szobaúr a fölösleges bútordarabbal baráti nagylelkűséget gyakorolt. Egyik barátjuktól, a kedélyes Lauka Gusztitól a mostoha sors még az ágyhely luxusát is megtagadta. Az jelent meg esténkint a fölösleges nyoszolyát elfoglalni, amiben Petőfi irótollán kívül más toll nem volt. De hát ez is nagyon jó volt neki, ezt se fogadta el ingyen; azzal fizetett, hogy esténkint ballettet tánczolt Petőfi előtt.

A két szobaúr már kéthónapi szállásbérrel tartozott Frau Rézinek, a szobaasszonynak, öszszesen nyolcz forinttal. Pedig hát ki kellett volna költözködni a lakásból. Pálffy jó kondicziót kapott, Petőfit pedig vitte a távolság utáni vágy. Márpedig sárkány nem ül oly átalkodottan a rábízott kincsen, mint amilyen híven őrizte Frau Rézi a maga két szobaurát, hogy el ne párologhassanak szó nélkül. Voltak holmi lefoglalható realitásaik a szobában, s minthogy Frau Rézi szobáján kellett keresztül járniok, bucsuzatlanul elmaradniok csupán azoknak martalékul hagyása mellett lehetett.

Guszti azonban elállott a jó tanácscsal s a következő nap estéjén végre is hajtották a haditervet. Sándor és Berti otthon maradtak szobájukban s úgy tettek, mintha tartliznának. Amíg azonban az ajtón hallgatózó sárkány azt hallá, hogy Petőfi ugyancsak rója a terczet, a quartot, négy felsőt, azalatt Berti a kinyitott ablakon át az utczán álló Gusztinak kiadogatta szépen a köpenyeget, mellényt, csizmát, fehérneműt, ami mindkettőjük gazdagságát képezte.

- No még ezt a Horatius Flaccust is! - súgta Berti.

Erre, nem tudni, micsoda ördög ütött Gusztiba, elkezdett az utczán fennhangon kaczagni. Kevésbe múlt, hogy az egész haditervet el nem árulta.

- De már ez karaktertelenség ! - förmedt rá fogcsikorgatva Berti, amin az még jobban nevetett.
- Matcs! - kiáltá Petőfi, lecsapva az asztalra a kártyát.

Podgyászuk meg volt már mentve, utána vonulhattak maguk is.

- No, jojczakát, Frau Rézi ! Mindjárt jövünk, csak vacsorálni megyünk.
- No, hisz onnan ugyan hamar megjöhettek - dörmögte a vén sárkány.

Egyiknek a zsebében se volt már reggel egy garas sem. Azok pedig nem jöttek többé vissza. Az Újépület szegletén ott várta őket Guszti a csizmákkal és azzal aztán: "Ki merre lát! Nagy a világ"!

Imponált neki
Mikoriban Petőfi Tompa Mihály társaságában beutazta a magyar felföldet, egy napon Szentiványi vendégszerető házához is betért a két költő jó barát. Délig igen jól mulattak. Petőfi szokás szerint, ha egyszer fölmelegedett, nagyon kedves volt. Ebéd után a házigazda more patrio a férfi társaságnak egy kis parázs ferblit indítványozott, amit nem is szokás visszautasítani. Tompa szenvedélyes ferbliző volt, le is ült egy szóra.

- Hát Petőfi úr nem játszik? - kérdé a házigazda.

Mire Petőfi valami sajátszerű, haragos hangon válaszolta:

- Nem játszom.

Hát nem kínálták többet, hanem hozzá láttak a többiek a "vizi"- hez, meg a "besszer"- hez. Egyszer csak jön Tompa elhűlt képpel Szentiványihoz s azt súgja neki:

- Képzelje csak, Petőfi fogat s el akar menni tüstént.

A házigazda azonnal előveszi a kászolódó vendéget s kérdi tőle, hogy mért akarja őket itt hagyni? Mire Petőfi büszkén válaszolt:

- Én az olyan háznál, ahol leülnek kártyázni, mikor én itt vagyok, egy óráig se maradok tovább!

- Uram, - monda erre Szentiványi, - hiszen mi is tudjuk, hogy ki az a Petőfi? Ismerjük remek költeményeit s dicsérjük érte. De a költő Isten adománya, s arra, amit Isten adott, nem szükség büszkének lenni!

E szóra oda néz Petőfi Tompa szemébe.

- Te, Miska. Ez jól megfelelt nekem. Derék ember ez! Maradjunk itt!

S ezzel levetette köpenyegét, kezet szorított, leült az asztalhoz s ott maradt még három napig, s mulatott, mint más halandó ember. | Jókai Mór följegyzése.


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz
Ultizzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az ultiasztalnál!
Tarokkozzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az tarokkasztalnál!
Bridzsezzünk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények a bridzsasztalnál!
Ulti Liga, végeredemény | részletek

Véget ért a nemes versengés! A Szerencsejáték Ulti liga 2017 végeredménye és díjai.
Römiparti | részletek

A nemzetközi játékok között talán a legnépszerűbb a römi. Tucatnyi változatának leírását megtaláljuk minden kártyajátékos oldalon. Magyarországon többnyire a 14 lapos römit játsszák. A közelmúltban indított rummy-party.com online játéklehetőséget kínál több játékváltozatban
Ismét pagat.com | részletek

John McLeod Budapesten. Horváth Ferenc és Jánoska Antal riportja a Kártya Magazinban. John McLeod neve régóta ismert kártyás körökben. Az 57 éves londoni férfiú publikációi bekerültek az általa szerkesztett pagat.com internetes gyűjteménybe. A közelmúltban Michael Dummett-tel írott, két kötetes A Hístory of Games Played with the Tarot Pack a kártyakönyvtárak gyöngyszeme lett. John McLeod és barátai 2007-ben Budapesten és Szegeden jártak. Az esték természetesen tarokkozással teltek. Johnnal a játék szünetében – mondhatni két osztás között – beszélgettünk.
Kapcsolat
A weboldallal kapcsolatos
kérdésekben a levelezési cím:

1064 Budapest, Izabella u. 69.
Telefon: 06 1 332 3261
E-mail: civertan@civertan.hu

Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió