kártyás játékok, kártya játékok, kártya játékok online, kártya játékok ingyen, kártya játék leírások, kártya játékleírások
Kártya Múzeum | Kártya történelem | Magyarországi kártyafestészet

Magyarországi kártyafestészet

A kártyázás jelenlétéről a XV. század közepétől tudósítanak a krónikások. Corvin Mátyás udvarában már kártyáztak a főurak, vélhetően itáliai festők ismertették meg a tarot képeivel
az uralkodót és hitvesét. Szépművészeti emlék ebből a korból egy esztergomi freskó,
melyet a  XV. század végén festett a florence-i Albert mester Vitéz János palotájának falára. Mátyás könyvtárának egyik kódexében a Mantegna tarokk "Euterpe" feliratú lapját is megtalálták. - LINK 1. - LINK 2.

A magyarországi kártyafestészet első tárgyi emlékét az 1560-as évekből ismerjük. A lengyel származású vándornyomdász, Hofhalter Rafael metszett német sorozatjelű kártyát, melynek néhány lapját egy bécsi gyűjteményben őrzik.

"RÉGI MŰVÉSZI JÁTÉKKÁRTYÁK. Őseinknél a szerencsejátékot általában nagy szenvedélylvel űzték, mint Szerémi György krónikájából is kitűnik ; a modenai Hippolyt-codexek meg egyenesen arról tanúskodnak, hogy II. Ulászló udvarában a botrányosságig kártyáztak. Néhány kézrajzos magyar kártya maradt fenn a XV. századból is, mindenik magyar czímerrel ellátva. Jelenleg a Habsburg-család műgyűjteményei között talált elhelyezést. Alig vert gyökerecskéket nálunk a sokszorosító művészet, az első ágacskái, a miket hajtott, a fametszetű kártyák voltak. Pesti Gábor 1568-iki szótárának egykorú kötésében, annak szétáztatása után, 4 darab kártyalap volt belőle kiválasztható. Az első lap vörös ötös volt, felső részén egy szalagornamentben világosan kivehető a dátumot jelző szám első hárma: 156., a negyedik helyén lyuk lévén, tisztán ki nem vehető, négyes-e vagy nyolczas. Egyébiránt e három szám is jelzi, hogy készülési kora a XVI. század hatvanas éveire tehető. Azonban nemcsak ezek a számjelek, hanem más is van a lapon, a mely a készítési korra és a készítő mesterre bővebb útmutatással szolgál. Az első lap alsó részén ugyanis az épen maradt H. R. monogramm látható. Ilyen jelzéssel a korban csakis Hofhalter Rafael élt. E kóbor lengyel, a ki hazánkat is bebolyongta, egyike volt kora legügyesebb rajzolóinak és fametszőink, valószínű tehát, hogy ez a négy darab kártya- király, királyné, ötös és ász - szintén az ő művészetét dicsérik. Mint újabban kiderítenünk sikerült, Hofhalternek halálát is művészete okozta: a szentháromságot gúnyoló képei miatt 1568-ban Gyulafejérvárott lefejezték."
(Ez utóbbi megállapítás azonban csak legenda! A szerk.) (Művészet, 1902/1.)

Ennél jóval korábban - 1450 körül - délnémet kártyafestő műhelyében készült a csak Hofamterspiel néven ismert játék, melynek egyik 12 lapos sorozata a magyar udvartartás alakjait mutatja be. - LINK


A Mantegna tarokk "Euterpe" feliratú lapja; Kártyafestő műhely

A magyarországi kártyagyártás története valójában 1714-ben kezdődik. A török hódoltságot követően ekkor említik Budán mesterségként a kártyafestést. A XVIII. század közepétől aztán Buda mellett Győrben, Sopronban és Pozsonyban is gyártottak kártyát. Pesten 1770. után ketten, 1805-ben öten, 1830. körül már tízen éltek e szakmából. A hazai kártyázási kedv növekedése együtt járt a kártyafestők számának gyarapodásával. A XVIII. század második felétől a történelmi Magyarország 16 városában működött kártyafestő műhely, illetve kártyagyár. Sopron, Győr, Kőszeg, Vágújhely, Pozsony, Nyitra, Nagyszombat, Pest, Buda, Kassa, Kecskemét, Szeged, Debrecen, Arad, Temesvár, Brassó szerepel ezen a listán és a készítők neve száznál is több. Gyakran ismert pesti és bécsi illusztrátorok dolgoztak a kártyafestők megrendelésére: Hoschek Antal, Tyroler József, Josef Sürch, Josef Neumayer és mások. - LINK

A kártyakészítők termékválasztékában a hagyományos, regionális típusok mellett egyedi tervezésű játékok is feltűnnek, melyeket kis példányszámban inkább a polgári- és arisztokrata köröknek készítettek. A technológia mindenkor lépést tartott az adott kor sokszorosítási eljárásaival. A kártyaképeket fametszetről, később réz- és acélmetszetről készítették, kézzel, illetve sablonnal színezték. A XIX. század második felétől a litográfia, majd a krómlitográfia volt a gyártási eljárás. A XX. században az ofszet nyomtatással érkezett el a korlátlan lehetőségek korszaka. Ezzel együtt a míves kártyaremeklések ideje is lejárt, a játékkártya olcsó tömegcikk lett. A XIX. század közepén dolgoztak Pesten a kártyafestő Gierglek, Károly, János és István - utóbbi egyik alapítója volt az Első Magyar Kártyagyár Részvénytársulatnak. - LINK

A kártyagyártás és forgalmazás szabályozására európai minták alapján a kártyabélyegzés (1850-1950.) és a zárjegy (1880-1950.) intézményét vezették be. Ezt követően a játékkártya illetéket a termék árába építették, végül megszüntették. - LINK

1950. után a Piatnik Nándor és Fiai Játékkártyagyár Kft. államosítását követően négy évtizeden át a magyarországi játékkártyák kizárólagos gyártója a Játékkártyagyár és Nyomda, majd utóda az Offset és Játékkártya Nyomda volt.


Ludvig-tarot


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz
Ultizzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az ultiasztalnál!
Tarokkozzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az tarokkasztalnál!
Bridzsezzünk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények a bridzsasztalnál!
Ulti Liga, végeredemény | részletek

Véget ért a nemes versengés! A Szerencsejáték Ulti liga 2017 végeredménye és díjai.
Römiparti | részletek

A nemzetközi játékok között talán a legnépszerűbb a römi. Tucatnyi változatának leírását megtaláljuk minden kártyajátékos oldalon. Magyarországon többnyire a 14 lapos römit játsszák. A közelmúltban indított rummy-party.com online játéklehetőséget kínál több játékváltozatban
Ismét pagat.com | részletek

John McLeod Budapesten. Horváth Ferenc és Jánoska Antal riportja a Kártya Magazinban. John McLeod neve régóta ismert kártyás körökben. Az 57 éves londoni férfiú publikációi bekerültek az általa szerkesztett pagat.com internetes gyűjteménybe. A közelmúltban Michael Dummett-tel írott, két kötetes A Hístory of Games Played with the Tarot Pack a kártyakönyvtárak gyöngyszeme lett. John McLeod és barátai 2007-ben Budapesten és Szegeden jártak. Az esték természetesen tarokkozással teltek. Johnnal a játék szünetében – mondhatni két osztás között – beszélgettünk.
Kapcsolat
A weboldallal kapcsolatos
kérdésekben a levelezési cím:

1064 Budapest, Izabella u. 69.
Telefon: 06 1 332 3261
E-mail: civertan@civertan.hu

Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió