kártyás játékok, kártya játékok, kártya játékok online, kártya játékok ingyen, kártya játék leírások, kártya játékleírások
Kártyakult | Irodalom | Anekdoták

Merényi Metzger Gábor: Gály Lajosra emlékezve

Merényi Metzger Gábor történész, főlevéltárosé az érdem, hogy egy publikációjában közölte Gály Lajos életrajzi adatait:

A rulettkirály keresztlevele

A Fiumei úti Nemzeti Sírkert jobb 470. számú, fekete márványból készült sírboltján a következő szövegű felirat olvasható:

GÁLY VINCZÉNÉ HERCZOG ANNA; 1820. III. 1.- 1876. II. 12.

Bár a sírkövön nincs feltüntetve, de a temető sírboltkönyve szerint az 1876. február 14-én ide temetett özvegy földbirtokosnén kívül egy másik halott is itt nyugszik. 
A nyilvántartás szerint ugyanis 1916. április 24-én ugyancsak ide lett eltemetve az 1916. április 19-én elhunyt, Budapest, IV. kerület Egyetem utca 5. szám alatt - a rendházban - lakó, 69 éves, nőtlen, római katolikus vallású Gály Lajos - Gály Vincéné fia - is.

Gály Lajos a magyar szerencsejáték történetének egyik legismertebb alakja volt. Nevét csak "rulettkirály"-ként emlegették, mely elnevezés a neves újságíró és novellista, Kellér Andor - a híres konferanszié, Kellér Dezső tetvére - 1936-ban Gályról irt regényének a címével vonult be végleg a köztudatba. Gály születésének adatai eddig ismeretlenek voltak. Még Kellér Andor - aki alapos kutató módjára hőse életének szinte minden egyes mozzanatát megpróbálta kinyomozni regénye számára - sem tudta, hogy tulajdonképpen hol és mikor látta meg a napvilágot a "rulettkirály". A véletlennek köszönhetően azonban sikerült rátalálnom Gály Lajos születési adataira a budapest-szentistvánvárosi római katolikus plébánia keresztelési anyakönyveinek III. kötetében, a 185. oldalon. A dokumentumból az alábbi adatokat tudhatjuk meg a budapesti és monte-carlói kaszinók világhírű játékosáról, a budapesti Nemzeti Casinó egykor tagjáról:

Születésének ideje: 1847. április 2.               
Keresztelésének ideje: 1847. április 4.           
Neve: Lajos Péter János Vincze      
Törvényessége: Törvényes
Szülei: Gály Vincze Ur és Herczog Anna Asszony          
Vallásuk: Római katholikusok     
Az apa hivatala: Hétszemélyes Táblai igtató       
Lakhelyük: Pest
Keresztszülő: Nagyságos Keszlerfy János Ur Kincstári Tanácsos, Tekintetes Gály Péter udvari titoknok helyett
A keresztelő pap: Simunchich Ignácz helyi plébános.

Gály Lajos keresztelésére a lipótvárosi - 1938-óta szentistvánvárosi - egyházközség akkori plébániatemplomában került sor. A Zitterbart János által, a XIX. század elején épített kis templom a fenti esemény után két évvel - azaz 1849-ben -, a szabadságharc alatt teljesen tönkre ment. A lebontott épület helyén 1851-ben tették le az új templom alapkövét. A kezdetben Hild József, majd a kupola 1868-as beomlása után Ybl Miklós által tervezett épületet 1905-ben szentelték fel. Ez a templom ma Budapest egyik legismertebb és legjelentősebb műemléke, a Szent István Bazilika.

* * * * * * * * *

Születésének pontos dátumát az imént ismertük meg. Életét és pályafutását hiába keressük a lexikonok oldalain, nem emlékeznek meg sehol a legendáról. Egyetlen irodalmi mű, a Kellér Andor által írott Rulettkirály mesél részletesen Gály Lajos életének eseményeiről. A francia Rivéra játéktermeiben csak "Comte de Galy, roi de la roulette" (Gály gróf, a rulettkirály), "Monsieur Maximum", "Monseiur Sven-Galy" (egy színműben szereplő Svengáli nevű hipnotizőr után) néven ismert és szólított magyar hőstettei tartották izgalomban a szerencsejátékosok világát.

Gály Lajos édesapja, Gály Vince a kétegyházi Andrássy uradalomnak volt tiszttartója, aki szorgos munkával és kétes pénzügyi akciókkal emelkedett a kisbirtokosok sorába.

Az öreg Gály halála után Lajos politikai ambíciókkal telve utazott a fővárosba. Céljai között szerepelt a felső tízezer meghódítása, részt venni mulatságaikon, a Nemzeti Kaszinó tagjaként akár előnyös házassággal is a mágnások nagyvonalú életét élni. Az Angol Királyné szállóban lakott és minden idejét kávéházakban, mulatókban és játékszobákban töltötte. Az ismerkedés és tájékozódás hónapjai voltak ezek. Kétméteres alakja, rendkívüli szellemi- és testi képességei, műveltsége, modora egyaránt segítették az érvényesülésben. Arisztokrata barátainak hála, 1877. január 4-én végre felvételt nyert a Nemzeti Kaszinó tagjainak sorába. Gály Lajos életében hat esztendő folyamatos kártyázás következett. Szó sem esett többet a politikáról, a budapesti éjszaka és a játékszenvedély elhomályosította a nagyra törő terveket. Gály sikeres és népszerű játékosnak bizonyult. Ezt a bizonytalan karriert szakította meg egy ostoba affér, amikor is hatvanezer koronát veszített egy éjszakába nyúló kártyacsatában.

Kártyapartnerei tudták, hogy tartozásra játszik, nem is kifogásolták a fizetési haladékot. Ám a kaszinó alapszabálya szerint a kártyaadósságot 24 órán belül rendezni kellett.

És hiába szerzett pénzt uzsorakamattal még aznap, az eset párbajjal végződött: Gály karját - és pesti pályafutását - a rettegett párbajhős, Elek Gusztáv huszár ezredes roncsolta szét. Tisza Kálmán személyes tanácsára pedig 1881. december 31-én önként lépett ki a Nemzeti Kaszinóból. Gály Lajos egzisztenciája romokban hevert, hiszen birtoka elveszett, alig tízezer koronája maradt. És a nagypolgári élet, ahová mindig is vágyakozott, ahol egyedül a világon jól érezhette magát, egyik napról a másikra kitagadta.

Ezek az események irányították Monte Carlo felé, hogy életének következő 22 esztendejét a világhírű üdülő- és vesztőhelyen töltse.

Eleinte nem ment a játék, kénytelen volt minden vagyonát pénzzé tenni. Végül ott állt a tengerparton egyetlen fillér nélkül. És ekkor avatkozott életébe a szerencse istenasszonya.

Korgó gyomorral kért kölcsönt egy barátjától és az élelmiszervásárlásból megmaradt 40 frankkal felrohant a kaszinóba. Ezt az összeget tette fel az utolsó pillanatban a 17 számra.

Nyert. Aztán még kétszer játszotta meg maximális tétekkel a 17 minden kombinációját, és ismét nyert. Összesen 130 ezer frankot. Problémái egy csapásra megoldódtak, ismét élhette a jómódú szerencsejátékos megszokott életét. És aztán legendák születtek. Az egyik történet például ezt meséli el: Gályt megkérdezték, hogy 10 esetből hányszor találja el a rulettgolyó nyerő mezőjének színét? Ő hatot válaszolt és rögtön ki is próbálták ezt a rulett asztalnál. Az első két tippben tévedett, de aztán hihetetlen magabiztossággal nyolcszor egymás után talált. Figyelembe véve az 50 %-os esélyt, valóban fantasztikus eredmény. A nyolcas sorozat jutalma 600 ezer frank lett, mert minden egyes tétel 100 ezer frankkal lett megjátszva.

Így telt el két évtized. Fejedelmi barátságok köttettek, folyt a játék, és Gály Lajos neve egyre gyakrabban szerepelt a francia Riviera magazinjaiban. Párizs is felfigyelt egy-egy fantasztikus nyereményére. A Gály vagyon hamarosan tízmillió frankra duzzadt. Alapos elégtétel volt ez a rulettkirálynak minden elszenvedett sérelemért. Játékkedvét nem szeghette az sem, hogy hercegek, márkik és iparmágnások léptek meg jelentős tartozásaikkal, a hamiskártyások pedig alaposan megdézsmálták felhalmozott vagyonát. A különös életpálya tulajdonképpen sablonosan ért véget. A pusztítás eszközeként ugyanaz a szépasszony jelent meg kétszer is életében, és a szerelmes férfiút másodszor is megszédítette az ölelés. Gály Lajos frank milliói lassan elfogytak. Hazai ügyeit is csak átmenetileg tudta rendezni. A világ szinte észrevétlenül változott meg a rulettkirály körül, csak éppen ő nem vett erről tudomást. Mintegy utolsó villanásként követelése fejében kicsiny szigetet nyert a Földközi-tengeren, Mallorca közelében, ám elfeledve az ifjúkor álmait, nevetségesen alacsony összegért szabadult meg új birtokától.

Sőt, olyan mértékben kezdett veszíteni, hogy féltve őrzött műkincseit is el kellett adnia, melyeket még a jobb időkben vásárolt. Utolsó koronáit a pesti éjszakában veszítette el azokban a játéktermekben, ahol valamikor elkezdte szédületes szerencsejátékos pályafutását. Magányosan, lélekben is megöregedve, elszegényedve hunyt el a Kerepesi úti Erzsébet Királyné szálló kicsiny szobájában. És hiába élvezte egykoron a "nagy" emberek barátságát, csak egyetlen távoli rokona kísérte utolsó útján. 69 évet élt.  Gály Lajosnak nem állított emlékművet az utókor. A Rulettkirály neve az édesanyjával közös síremléken sem szerepel. Erre már nem maradt pénz a nyeremény milliókból.

A Rulettkirály legutóbb a Noran Kiadó gondozásában jelent meg 2002-ben.


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz
Ultizzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az ultiasztalnál!
Tarokkozzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az tarokkasztalnál!
Bridzsezzünk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények a bridzsasztalnál!
Ulti Liga, végeredemény | részletek

Véget ért a nemes versengés! A Szerencsejáték Ulti liga 2017 végeredménye és díjai.
Römiparti | részletek

A nemzetközi játékok között talán a legnépszerűbb a römi. Tucatnyi változatának leírását megtaláljuk minden kártyajátékos oldalon. Magyarországon többnyire a 14 lapos römit játsszák. A közelmúltban indított rummy-party.com online játéklehetőséget kínál több játékváltozatban
Ismét pagat.com | részletek

John McLeod Budapesten. Horváth Ferenc és Jánoska Antal riportja a Kártya Magazinban. John McLeod neve régóta ismert kártyás körökben. Az 57 éves londoni férfiú publikációi bekerültek az általa szerkesztett pagat.com internetes gyűjteménybe. A közelmúltban Michael Dummett-tel írott, két kötetes A Hístory of Games Played with the Tarot Pack a kártyakönyvtárak gyöngyszeme lett. John McLeod és barátai 2007-ben Budapesten és Szegeden jártak. Az esték természetesen tarokkozással teltek. Johnnal a játék szünetében – mondhatni két osztás között – beszélgettünk.
Kapcsolat
A weboldallal kapcsolatos
kérdésekben a levelezési cím:

1064 Budapest, Izabella u. 69.
Telefon: 06 1 332 3261
E-mail: civertan@civertan.hu

Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió