vissza | nyomtatás

Európai kártya jelképtár

Az európai játékkártyák egyik jellegzetessége a sorozatjelek jelenléte a lapokon. Mivel a kártyák esetében szimbólumrendszerekről beszélhetünk, a hálás utókor számtalan magyarázattal próbálja megfejteni az alkotói szándékot: mit is jelentenek valójában a sorozatjelek? Idézzük fel most a forgalomban lévő, legnépszerűbb hipotéziseket.

sorozatjel   A latin
(olasz és spanyol) sorozatjelek
a korabeli társadalmi rendet szimbolizálják:
serleg vagy kehely (coppa): papság;
kard (spada): nemesség;
érme vagy pénz (dannaro): kereskedők és kézművesek; bot (bastone): szolgák.

A tarot kártya teoretikusai szerint: bot = tűz;
kard = levegő; kehely = víz; pénz (pentagramma): föld.

Német
sorozatjelek a latinnál látottakhoz hasonló
jelentéstartalommal:
szív vagy piros (Herz): papság;
csengettyű (Schelle): nemesség;
levél vagy zöld (Blatt): középosztály;
makk (Eichel): parasztság.
(A magyar nyelvben csengettyű
helyett a tök honosodott meg.)
  kártya


kártya 
kártya
 

A magyar kártya (Doppeldeutsche, Tell- vagy négy évszak kártya)
egyik jellegzetessége az egyes sorozatok ász lapjain látható évszak allegóriák.

sorozatjel   A francia
sorozatjelek valójában a német minták stilizált,
praktikus következményei. A kőr (coeur) azonos a pirossal, pikk (pique) a zölddel, a treff (tréfle) a makk absztrakt ábrázolása. A káró (carreau) pedig vélhetően a franciák csengettyűt helyettesítő újítása.

Zolnay Vilmos hadi színezettel ruházza fel a sorozatjeleket: treff = lóhere (abrak); pikk = lándzsahegy; káró = nyílhegy; kőr: a katona szíve.
Szintén Zolnay írja le: pikk: nemesek; kőr (szív): papság; treff: polgárok; káró: közkatonák.

Az 52 lapos francia sorozatjelű kártyát több helyen összefüggésbe hozzák a naptárral: a kártyacsomag egy esztendő, az egyes színek az évszakok, a lapok pedig az 52 hét szimbóluma. Az összes kártya összeadott pontértéke 364. (Valójában csak a Távol-Kelet játékain találunk évszakokkal kapcsolatos összefüggést.)

A svájci
sorozatjelek két helyen térnek el a némettől.
Szív helyett a címerpajzsot, levél helyett
virágot használnak a kártyagyártók.

  kártya

Az egy sorozatjelen belüli alakos lapok száma változó
Latin kártyáknál: számos lapok + szolga, lovag, király;
Német- és svájci sorozatjelű kártyáknál: számos lapok + alsó, felső, király;
Francia sorozatjelű kártyáknál: számos lapok + bubi, dáma, király;
Tarokk- és tarot kártyáknál: számos lapok + botos, lovas, dáma, király;
Trappola kártyánál: számos lapok + botos, lovag, király.