vissza | nyomtatás

Kártyás újságok 1.

A hazai kártyajátékos társadalom százhúsz éve kísérletezik olyan folyóirat kiadásával, melyben az aktuális események mellett játékszabályokat, helyi szokásokat, játékelméleti publikációkat, riportokat közöl. A próbálkozások rendre zátonyra futottak. Az okokat nem tisztünk kutatni, csupán az események rövid összefoglalására vállalkozhatunk.


Billard, Sakk és Kártyajáték

1898-ban Ziffer Ede laptulajdonos, Szemere Imre felelős szerkesztő és Sztanoj Miklós főmunkatárs gondolt merészet: látva a fővárosban dühöngő játékszenvedélyt, folyóiratot adtak ki a fenti névvel. Hirdetésüket a Budapesti Hírlapban tették közzé:

„Hallo! Hallo! MINDENKI, aki karambolt, sakkot, vagy kártyát játszik, az saját érdekében olvassa a „Billard, Sakk es Kártyajáték“ című, havonta háromszor megjelenő képes szaklapot. Található minden kávéházban.

Nélkülözhetetlen klubok és kaszinók számára! Minden kávéház tulajdonos, ha azt akarja, hogy jövedelme megkétszereződjék, akkor fizessen elő fenti, a kávésok érdekeit képviselő képes szaklapra. Mutatványszámot bérmentve küld a kiadóhivatal: Budapest, V. Váci körút 52. szám.

A Sport-Világ cikkírója is lelkendezve tudósított az eseményről:

„Billard, sakk- és kártyajáték czimen új szaklapot indítottak meg a fővárosban. Amerikában, Franczia- és Németországban már régóta létezik számos hasonló szaklap, s azok szerfölött nagy elterjedtsége és kedveltsége bizonyítja legjobban, hogy az illető szakkörök hamar felfogták a lap szükséges voltát.

Hazánkban mindezideig hiányzott egy oly szaklap, mely a billardnak, a sakk- és kártyajátéknak híveket nevelt volna, tehát elsősorban is a kávéház tulajdonosok érdekeit szolgálta volna. E bajon akarnak segíteni, a mikor megindítják a »Billard« czimű képes szaklapot, mely havonta háromszor fog az első számhoz hasonló díszes kiállításban és érdekes tartalommal megjelenni. Meg vagyunk róla győződve, hogy a karambol, sakk és kártya játszói nagy örömmel fogják e lapot fogadni, s a benne közölt érdekes és tanulságos lökéseket, melyek a főmunkatárs, Sztanoj Miklós billard-mester intencziói szerint készülnek, mindenkor tanulmány tárgyává fogjak tenni, s így a csekély előfizetési díjat (negyedévente 1 forintot) bőven be fogja hozni.”

Az 1. évfolyam 1-2-3 számai meg is jelentek áprilisban. A címlapon már a budapesti amateur karambol kör és a budapesti sakk kör közlönyének nevezik a kiadványt. Nincs tudomásunk több szám megjelenéséről.

Talán érdektelenség, talán a kedezőtlen pénzügyek miatt szűnt meg lap, nem tudjuk. Az viszont bizonyos, hogy a sportágak április végén rovatot találtak maguknak a Pesti Hírlap hasábjain „Kártya - Billard és Sakk” néven. Hamarosan ez a fórum is megszűnt.