vissza | nyomtatás

Metszette Farkass 1829

Érdekes játékkártya töredéket őriz az athéni Történeti és Néprajzi Múzeum a bubi, dáma és király lapokon a görög függetlenségi törekvések főszereplőinek portréjával. A káró dámán pedig a metszetkészítő jelzete: „Farkass sc. -1829”. A múzeum szerint ez a játék az 1880-as években került gyűjteményükbe. Nyilvántartásukban magyarországi kártyafestő szerzőségét feltételezik . Mivel a Farkass név mindeddig nem bukkant fel a hazai kártyafestészet történetében, nyomába eredtünk az eseményeknek.


A kártya alakos lapjai


Jelzések a káró dámán: „Farkass sc. – 1829)

A Révay lexikonban olvashatjuk: „Farkass József (farkasfalvi), réz- és acélmetsző, eleinte Pesten, utóbb Pozsonyban. 1824-ben metszette Nagyváthy János arcképét, 1835. Nyitra két látképét s más ilyféle munkát, kivált a Tud. Gyűjt, számára. V. Ö. Századok, 1874.”

A Századok 1874 évi cikkében Nagy Iván: Magyarországi képzőművészek a legrégibb időktől 1850-ig cikkében:

„Farkass József (Farkasfalvi) magyar nemes. Réz- és aczél-metsző, előbb Pesten, utóbb Pozsonyban.

Kezétől a következő metszvényeket ismerem:

1) Nagy-Váthy János magyar író arczképe. 8 r. (L. Tud. Gyűjtöm. 1824. évi XII. köt.)
2) Kenderessy Mihály arczképe. 8 r. (Tud. Gyüjtem. 1825. ovi XI. köt.)
3) Magyar nemtő, czímlapi díszítményül. (Ugyanott 1825.1—VII. köt.)
4) Nitria, ut ohm fuit. 8 r.
5) Nitria, ut nunc est. 8 r. (Lásd e két képet Episcopatus Nitricusis Memória Posonii. 1835.)
6) Ecclesia Cath. Vaciensis (Schematismus Dioecesis Vaciensispro Anno 1835. 8 r.)”

Az említett képeket meg is találtuk a Tudományos Gyűjteményben illetve a pozsonyi kiadásban:

1.  1824 XII.:  „N. Nagy-Váthy János a’ Magyar Gazdaság’ szerentsés támogatója”
„Metsz. Farkasfalvai Farkass Jósef” Ez a kép stílusjegyeiben emlékeztet a kártyalapokra.

2. 1825 I.: Magyar nemtő „Farkass sc.”.

3. 1825 XI.: „Felső Szálláspataki Kenderesi Mihály a' Nemzeti Literatúra' lelkes Előmozdítója.” „Metz. F. Farkas Jo. Pesten.”

4-5. A címerpajzson és a városképen a jelzet: „Farkass sculp. Posonii 1835.”

Knapp Éva: A „rézmetsző poéta”. Grafikák Berei Farkas András életművében. (Művészettörténeti értesítő, LIII 2004. 1-4.)

Itt pedig az derül ki, hogy Farkass József az 1820-as évek elején Szegeden metszette könyvillusztrációit és nemes családok címereit.

Nyomozásunk fél sikerrel járt: továbbra sem tisztázódott, hogy pesti vagy pozsonyi kártyafestő rendelésére készültek a kártyaképek.