vissza | nyomtatás

Tollagi Jónás, aki nem kártyázott

A kártyajátékok eredetét, történetét kutatva szépirodalmi emlékek kerülnek látókörbe. Egyik ilyen részlet Kisfaludy Károly Szalai Benjámin néven publikált írása.

Tollagi Jónás mint házas (részlet)

„Voltam ugyan a’ kántornál, hol több felekezetben kártyáztak, ki dióra, ki márjást, ki vojtát, ki filkót, ki oplitánt ’s ezt megunván, ki durnit, ki kopkát, ki putát, ki harminczegyet, ki czapárit. Ez engem mind nem vidíthatott fel. Egy huszár strázsamester ostáblával is kínált, de minthogy az koczkával esik, ’s én házasságom által úgy is minden nyugalmamat elkoczkázván mindenféle koczkajátéktól cordicitus iszonyodom, nem fogadtam el meghívását...”

A megjelenéstől eltelt közel kétszáz esztendő. A felsorolt játékok többségét a mai napig nem sikerült azonosítani, így a játékszabályokat sem ismerhetjük meg.


Kártyázók az ivóban. Ismeretlen rajzoló 1850 körül