kártyás játékok, kártya játékok, kártya játékok online, kártya játékok ingyen, kártya játék leírások, kártya játékleírások

Rablóulti

Kártya: magyar, 32 lap
Játék típusa: ütésszerző
Játékosok: 3, 4

Rablóulti - társasági
Az ulti szabályai viszonylag egységesek voltak mindaddig, amíg a helyi szokásokat érvényesítő csoportok kezdték terjeszteni olykor játékidegen elemeket befogadó szabályaikat. Ma - ha nem a megszokott környezetben akarunk ultizni - nem árt szabályegyeztetéssel kezdeni a játékot.

A rablóulti három személy által játszható, összetett ütéses kártyajáték. Négyen is játszhatják, ilyenkor a mindenkori osztó kimarad a partiból. A kártya egyes színeiben a lapok alábbi hierarchiája érvényesül: ász, X, király, felső, alsó, IX, VIII, VII. Néhány esetben az alsó, X, IX lesz a sorrend, de erről később szó lesz.

A játék minden mozzanata jobbra tartással folyik. A lejátszásnál a színadási és felülütési kötelezettség érvényesül. Hívott szín hiányában adu, ha ez sincs a kezünkben, tetszés szerinti lap dobható. Az első ütéshez a felvevő hív ki lapot, majd ez a jog mindig az ütést szerző játékosé lesz.

A felvevő személye a licitálásban dől el. A letett talont felveheti a következő játékos. A jónak ítélt lapokat megtarthatja és két, tetszése szerinti kártyát kell tenni a talonba. Természetesen igyekszik olyan lapoktól megszabadulni, melyek kedvezőtlenek számára. Aki felveszi a talont, köteles a korábban elhangzottnál értékesebb, rangosabb vállalást bemondani. A licitálás befejeződik, ha az utolsó bemondást követően a két játékos passzol.

A játék célja
A felvevő, aki egyedül játszik két ellenfelével szemben, az általa vállalt bemondásokat akarja teljesíteni, míg ellenfelei igyekeznek ebben őt meggátolni, "megbuktatni". A játék összetett feladatok teljesítése is lehet. A partit megnyeri az a fél, amelyik bemondásaival és ütéseiben több lapérték pontot szerez.

A lapok értéke
A kártyák közül csak az ász és X lapoknak van 10 pontos értéke. Kézben lévő, bemondható kombinációnak számit az azonos színben lévő király-felső pár. Ennek értéke aduszínben 40 pont, más színekben 20 pont. Az utolsó ütés elvitele 10 pontot ér.

A vállalások jelentéstartalma
Parti megnyerése: az ütésekben és bemondásokban több pontot szerezni az ellenfeleknél. Az aduszínt mindig a felvevő mondja be az első lap kihívásakor. (parti, parti piros aduszínnel) Bármelyik félnek elegendő 4 tízest vagy ászt elvinni és megszerezni az utolsó ütést. Segítheti a parti megnyerését a 20 vagy 40 bemondása. Az első licitáló - aki a 12 lapot kapta - passz bemondással vállalkozik arra, hogy a megnevezett aduszínben több pontot szerez, mint ellenfelei. A licitsor második helyén lévő piros passzt mond a felvevő, ha piros aduszínben kívánja ezt a feladatot teljesíteni. Ha nincs más vállalkozás, az egyszerű partit nem szokás lejátszani. A felvevő dupla díjazást fizet ellenfeleinek.

100 pont teljesítése: kézben lévő 20 illetve 40 bemondásával és az utolsó ütés megszerzésével kínálkozik lehetőség a 100 pont elérésére. Ezt lehet "csendben", azaz bemondás nélkül, de bemondva is teljesíteni. (20-100, 40-100) Mint jelentéstartalma is mutatja, 20-100 bemondója arra vállalkozik, hogy a kezében lévő, nem aduszínű felső-király párral, az általa megnevezett aduszínnel teljesít 100 pontot. 40-100-nál aduszínben van felső-király párja. Bemondott 20-100 vagy 40-100 játéknál a felvevő és az ellenfelek kezében lévő 40 vagy 20 nem jelenthető be. 20-100 és 40-100 csendesen is teljesíthető. Bemondott 40-100 játéknál a felvevőnek legalább öt, 20-100 játéknál hét 10 pontos lapot kell elvinni az ütésekben. Ne feledjük, hogy az utolsó ütés is 10 pontot ér. Ennek megfelelően az ellenfelek legfeljebb három, illetve egy ászt vagy X-t szerezhetnek.

Ultimó: az első kihívásnál bejelentett aduszín hetesével elvinni az utolsó, tizedik ütést. (Ultimó, piros ultimó.) Ilyenkor már egyik ellenfélnél sem lehet adu. Ha az utolsónál korábbi ütésbe vagyunk kénytelenek tenni az adu hetest, vagy az ellenfeleknél adulap marad a tizedik ütésre, az ultimó elbukott. Az ultimót lehet bemondva és csendesen is teljesíteni. Bukott ultimónál általában duplán fizet a vesztes. (Buktatási különdíj azonos az ultimó díjával.) Az ultimót négy vagy több aduval és néhány ütőlappal érdemes vállalni. A felvevő célja a lejátszásnál, hogy ellenfeleitől "kihajtsa" vagy ütésbe kényszerítse az adulapokat. Ultimó bemondásánál külön feladat a parti megnyerése.

Durchmars: a felvevő minden ütés elvitelére vállalkozik. (Durchmars, piros durchmars, terített durchmars.) Fontos különbség a durchmarsok között, hogy szín nélküli játéknál ász, király felső, stb., míg aduszínnel játszott durchmarsnál ász, X, király, stb. a lapok rangsora. A durchmars elbukott, ha az ellenfelek akár egyetlen ütést is szereznek. Terített durchmarsnál az első ütés elvitele után mindenki asztalra teríti lapjait, és közösen elemzik a bemondott játék teljesíthetőségét. A játékban csendes durchmars nincs. A durchmars bemondásához igen erős lap szükséges. Legalább két ász és tízesek, királyok, esetleg azonos színű, 5-6 lapból álló színsorozat. A leírt bemondások több kombinációja is vállalható. Pl. 40-100 ultimó, ulti durchmars, 20-100 terített durchmars, stb.

Betli: bemondója arra vállalkozik, hogy egyetlen ütést sem fog elvinni. (Betli, piros betli, terített betli.) A betli különleges játékalakzat, természetesen csak önmagában mondható be. Aduszín nincs, a lapok rangsora ász, király, felső, alsó, X, IX, VIII, VII. lesz. A betli elbukott, ha a felvevő akár egyetlen ütést is kénytelen elvinni. Terített betlinél az első ütés elvitelét követően nyitott kártyákkal elemzik a vállalás teljesíthetőségét. Betlire sok alacsony rangú - VII, VIII, IX, X - lappal érdemes vállalkozni. Célszerű induló lapnak egy kezünkben maradó magas lapot tartani. Fontos, hogy ne feledkezzünk meg a talonba tett kártyákról.

Minden bemondott vállalást az ellenfelek kontrázhatnak. Ez azt jelenti, hogy biztosnak ítélik a felvevő vállalásának megbuktatását, és így kétszeresére emelkedik a bemondás díja. Minden kontra az ellenfelek részéről közösen számít. Kivétel a betli és a szín nélküli durchmars, amikor is csak a kontrát mondó fizet/kap kétszeres díjazást, partnere nem. Az összetett mondások bármelyik eleme külön is kontrázható. A felvevő rekontrázhat, ami az alapérték négyszeresét jelenti. Célszerű itt megvonni a kontra határt, hiszen az ulti nem nyerészkedésre megy. Megegyezés hiányában az ellenfelek szubkontrát (nyolcszoros díjazás), a felvevő mordkontrát (tizenhatszoros díjazás), az ellenfelek hirskontrát (harminckétszeres érték), végül a felvevő "fedáksárit" (hatvannégyszeres érték) mondhat. Ma már aligha deríthető ki, hogy a legendás operettprimadonna neve miként került a kártyások szókészletébe. Mindenesetre ma "fedáksári" a 10 forintos betliből akár 640 forintos játékot "csinálhat".

A játék menete
Az osztás: az osztó a megkevert kártyacsomagot elemelteti a tőle balra ülő játékossal, majd 7 lapot ad a jobb oldali játékosnak, 5-5 lapot a másiknak és magának, majd mindenkinek újabb 5-5 lapot. A kiinduló helyzetben tehát az első játékosnak 12, a többieknek 10-10 lapja van. A kezdő automatikusan felvevővé válik. Értékeli a kapott lapokban rejlő lehetőségeket és két olyan kártyát, melyet fölöslegesnek ítél, zártan az asztal közepére helyezi. Ez lesz a talon. Most kell bemondani a vállalt, a licitsorban szereplő bármelyik játékformációt.

A licitálás: versengés a felvételi jog megszerzéséért. Aki nem kíván licitálni - nem akar felvevő játékos lenni - vagy befejezte a licitben való versengést, passzt mond. A piros jelző nem mindig jelent aduszínt, betlinél és durchmarsnál csupán a bemondás erősebb rangját - feltehetően jobb lapot is - jelenti. A licitálásban a bemondások szigorú rangsora uralkodik. Aki felveszi a talont, köteles az utolsóként elhangzott bemondásnál értékesebb vállalkozásra. Az ultiban gyakran taktikai okok miatt vagy kényszer hatására vissza kell venni az általunk letett talont. A játékzsargon ezt "önrablásnak" nevezi. A talon visszavételét azzal a feltétellel tehetjük meg, ha elhangzott, saját bemondásunknál rangosabb vállalkozást mondunk be. A játékosoknak nem kell végigjárni a licitsort, akár azonnal nagyobb bemondást is vállalhatnak, ugorhatnak a licitben. A legfontosabb szempont, hogy mindig értékesebb vállalást kell mondanunk, mint amit az előttünk licitáló játékostól hallottunk.

És most nézzük a vállalkozások (bemondások) táblázatát, létráját:
parti (tök, zöld makk adu színnel): 1 pont
parti (piros adu színnel): 2 pont
40-100: 4 pont
ultimó: 4 pont +- 1 pont a partiért az ultimó vesztese még 4 pont büntetést fizet
betli: 5 pont
durchmars: 6 pont
40-100 ultimó: 8 pont
piros 40-100: 8 pont
20-100: 8 pont
ultimó piros aduszínben: 8 pont +- 2 pont a partiért az ultimó vesztese még 8 pont büntetést fizet
40-100 durchmars: 10 pont
ulti-durchmars: 10 pont
piros betli: 10 pont
20-100 ultimó: 12 pont
piros durchmars: 12 pont
szín nélküli durchmars: 12 pont
terített durchmars: 12 pont
40-100 ulti durchmars: 14 pont
20-100 durchmars: 14 pont
piros 40-100 ultimó: 16 pont
40-100 terített durchmars: 16 pont
ulti terített durchmars: 16 pont
piros 20-100: 16 pont
20-100 ulti durchmars: 18 pont
40-100 ulti terített durchmars: 20 pont
piros 40-100 durchmars: 20 pont
piros ulti durchmars: 20 pont
20-100 terített durchmars: 20 pont
terített betli: 20 pont
20-100 ulti terített durchmars: 24 pont
piros 20-100 ultimó: 24 pont
piros terített durchmars: 24 pont
szín nélküli terített durchmars: 24 pont
piros 40-100 ulti durchmars: 28 pont
piros 20-100 durchmars: 28 pont
piros 40-100 terített durchmars: 32 pont
piros ulti terített durchmars: 32 pont
piros 20-100 ulti durchmars: 36 pont
piros 40-100 ulti, terített durchmars: 40 pont
piros 20-100 terített durchmars: 40 pont
piros 20-100 ulti, terített durchmars: 48 pont

Mint a táblázatból látjuk, az ulti játékban 41 bemondási fokozat van. Lapunknak megfelelően választhatunk ezekből. Csendesen csak ultimó és 100 pontos parti teljesíthető a feltüntetett értékek feléért.

A talon: két kártyalap, mely vándorol a licitáló játékosok között. A kézben lévő lapok javítására gondolva nem érdemes azonnal a lehetséges legnagyobb játékfokozatot bemondani, hiszen játékostársainktól érkezhetnek olyan kártyák a talonból, melyek még értékesebb vállalkozásra kínálnak lehetőséget. A gyakorlott ulti játékos tudja, hogy kettős szempontnak kell érvényesülni a talon lerakásánál. Az egyik, hogy szolgálja a bemondott vállalás teljesítését, a másik pedig, hogy ne segítse az ellenfelek esetleges talon felvételét. Éppen ezért ászt, tízest, VII-t, egyes helyzetekben királyt vagy felsőt nem tanácsos a talonba tenni. Vannak persze kényszerpályák, de ilyenkor fennáll a veszély, hogy nagy értékű játékhoz segítjük valamelyik ellenfelünket. A licitálás befejezését követően a talont félreteszik, és az elszámolásnál az ellenjátékosok ütéseihez számítanak.

Lejátszás: ha a licitálás befejeződött, tisztázódott a felvevő és az ellenfelek személye, kezdődhet a lejátszás. Az első ütéshez mindig a felvevő hív ki lapot. Mint fentebb leírtuk, az ultit színadási- és felülütési kötelezettséggel játsszák. Az adott ütést a hívott színben legrangosabb, vagy az adu színben legmagasabb lapot rakó játékos viheti el és övé lesz a következő ütéshez a kihívás joga. Az első lap lerakásánál kell bemondani a felvevőnek az adu színét, a kezében lévő 20 vagy 40 kombinációt. Az ellenfelek is ekkor nyilatkozhatnak kontrázási szándékukról, 20 és 40 mondásaikról. Az első ütés elvitele után több nyilatkozatra lehetőség nincs!

Elszámolás: az utolsó ütés elvitele után a játékosok közösen értékelik a partit. Megállapítják a bemondott vagy csendes bemondások teljesítését és nyertes félnek a fenti táblázat szerinti összeget fizetik, vagy vezetik a pontozólapra. A felvevő két ellenfelétől kap díjazást, vesztés esetén mindkettőnek fizet.

Tekintettel arra, hogy az ulti nagy figyelmet, jó memóriát és kombinációs készséget igénylő szórakozás, nem ritkán szabálytalanságot követnek el a játékosok. Ilyen lehet például a színadási- vagy felülütési kötelezettség elmulasztása, az adu színének bemondása. A nem szándékos, figyelmetlenségből elkövetett hibákat renonsznak nevezik a kártyások. A vétkes büntetése, hogy az összes bemondott vállalás kétszeres értékét fizeti mindkét játékosnak. A szigorú renonsz szabályokat célszerű már a tanulás időszakában bevezetni. Ne feledjük, hogy szabályos játékot várunk ellenfeleinktől és ők is ezt várják tőlünk. A renonsznál nincs mellébeszélés. Ki kell fizetni a büntetést és figyelmesebben játszani a következő partiban!

Amikor új társasággal ülünk le játszani, hasznos lehet néhány mondatban egyeztetni a játékban alkalmazott szabályokat. Sok kellemetlenségtől óvhatjuk meg a játékos hangulatot, mert azt ultinak számtalan változatát kisebb-nagyobb szabályeltérésekkel játsszák országszerte. A versenyulti szabályai olvashatók az ultiszövetségek weboldalán.


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz
Ultizzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az ultiasztalnál!
Tarokkozzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az tarokkasztalnál!
Bridzsezzünk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények a bridzsasztalnál!
Ulti Liga, végeredemény | részletek

Véget ért a nemes versengés! A Szerencsejáték Ulti liga 2017 végeredménye és díjai.
Römiparti | részletek

A nemzetközi játékok között talán a legnépszerűbb a römi. Tucatnyi változatának leírását megtaláljuk minden kártyajátékos oldalon. Magyarországon többnyire a 14 lapos römit játsszák. A közelmúltban indított rummy-party.com online játéklehetőséget kínál több játékváltozatban
Ismét pagat.com | részletek

John McLeod Budapesten. Horváth Ferenc és Jánoska Antal riportja a Kártya Magazinban. John McLeod neve régóta ismert kártyás körökben. Az 57 éves londoni férfiú publikációi bekerültek az általa szerkesztett pagat.com internetes gyűjteménybe. A közelmúltban Michael Dummett-tel írott, két kötetes A Hístory of Games Played with the Tarot Pack a kártyakönyvtárak gyöngyszeme lett. John McLeod és barátai 2007-ben Budapesten és Szegeden jártak. Az esték természetesen tarokkozással teltek. Johnnal a játék szünetében – mondhatni két osztás között – beszélgettünk.
Kapcsolat
A weboldallal kapcsolatos
kérdésekben a levelezési cím:

1064 Budapest, Izabella u. 69.
Telefon: 06 1 332 3261
E-mail: civertan@civertan.hu

Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió