kártyás játékok, kártya játékok, kártya játékok online, kártya játékok ingyen, kártya játék leírások, kártya játékleírások
Kártyakult | Irodalom | Anekdoták

Régi magyar kártyakompániák

Nyírvidék, 1899 04. 30.

"A régi rendi alkotmányos világban - irja id. Ábrányi Kornél most megjelent visszaemlékezéseiben - csak az urak kártyáztak, akik egyformán kedvelték a szórakoztató és a hazárdjátékokat.

Az előbbiek közé tartozott a régi divatú negyvenhetes, hármas tarokk, melyből a negyedik játszó, mint osztó, mindig szünetelt, továbbá a „betli" nélkül való „preferáncz" és a kurucz eredetű kettős máriás. A vagyonos dzsentri körében nagyon elterjedtek a hazárdjátékok: a ferbli, a makao, a faró, a huszonegy, meg a nasi-vasi.

Régente a debreczeni híres országos vásárok alkalmával, mikor Délmagyarország mulató és duhajkodó ifjúsága ott adott találkozót egymásnak, a „Fehérló" és a „Bika" fogadóban, továbbá az országos hirü Aranyiné csárdájában élte aranynapjait a ferbli és makaó.

Leghíresebb játékosok voltak Ibrányi Feri, a szabolcsi nábob és Tarcsy Samu a vakmerő szatmári kártyás, aki egyszer a hamburgi bankot is majdnem kifosztotta, de aztán telhetetlenségében elvesztette minden vagyonát. A kártyázások alkalmával folyt a pénz; csak Boka Károly, a híres czigányprímás nevetett a markába mindig, mert hol az egyiknek, hol a másiknak húzta a nótáját s kijutott neki a százasokból. Ibrányi Feri - a ki egyszersmind híres nótázó is volt - egy nagy kártya strágese alkalmával rögtönözte a legszebb magyar nóták egyikét, mely így kezdődik: „Káka tövén költ a rucza." A czigányok máig Ibrányi nótának nevezik.

A kártyások híres találkozóhelye volt a hegyaljai szüretek alkalmával, a harminczas években tartott mádi bál is. A régi pozsonyi diétákon is nagy divatban volt a kártyázás s rengeteg összegek úsztak el a másodfokú zöld asztalnál. Volt ott számtalan könnyelmű kártyahős is, aki telhetetlen nyervágyának esett áldozatul. Akadtak olyanok, akik óvatos és rendszeres (ha nem is egészen gavalléros) játékukkal nagy összegekhez jutottak.

Ilyen volt Szentiványi Ödön, Liptó vármegye egyik követe is, aki esténkint sohasem koczkáztatott többet kétszáz forintnál. Ha elvesztette, abbahagyta a játékot, s ha megkétszereződött a kétszáz forintja, akkor sem játszott tovább. Mikor az asztalhoz ült, a partnerek gyakran már előre kitették a kétszáz forintot, hogy ne „malőrözze" őket.

Pesten híres ferbli kompánia volt az a társaság, amely 1841-ben a Vadászkürtben gyűlt össze és a pozsonyi diétának az országos bizottságba küldött tagjaiból verődött össze. Vendég kártya nábobokat szívesen láttak a vidékről és a fővárosból. Rendesen két ferblista matador szerepelt. Egy-egy tét 4-5000 forint volt. Várkonyitól, a felette szerencsés Temes vármegyei követtől mindenki rettegett. Nem ok nélkül. A követ egész vagyont nyert össze pesti időzése alatt.

Ibrányi Feri, a híres nábob a telet rendesen Pesten töltötte a negyvenes években. Az Angol királynő fogadóban lakott, ahol mindig volt kártya kompániája. Ibrányi pesti tartózkodása alatt több százezer forintnak hágott a nyakára. Jókedvű, jószívű, de könnyelmű ember volt, s az ötvenes években a legnagyobb nyomorba jutott.

A szabadságharcz táboraiban is sok vagyont pusztított el a hazárdjáték, melyben maguk a vezénylő tábornokok is részt vettek. Nem igen volt akkor becse sem a pénznek, sem az életnek.

Ismeretes kártyahősök voltak a negyvenes években: Csernovics Péter és Komáromi György, akik egy vadászati lesállás alkalmával - nem lévén kéznél kártya - arra játszottak ezerforintos tételekben, hogy kinek a kezére száll hamarább a légy."

Ferbli szabályok >>


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz
Ultizzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az ultiasztalnál!
Tarokkozzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az tarokkasztalnál!
Bridzsezzünk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények a bridzsasztalnál!
Ulti Liga, végeredemény | részletek

Véget ért a nemes versengés! A Szerencsejáték Ulti liga 2017 végeredménye és díjai.
Römiparti | részletek

A nemzetközi játékok között talán a legnépszerűbb a römi. Tucatnyi változatának leírását megtaláljuk minden kártyajátékos oldalon. Magyarországon többnyire a 14 lapos römit játsszák. A közelmúltban indított rummy-party.com online játéklehetőséget kínál több játékváltozatban
Ismét pagat.com | részletek

John McLeod Budapesten. Horváth Ferenc és Jánoska Antal riportja a Kártya Magazinban. John McLeod neve régóta ismert kártyás körökben. Az 57 éves londoni férfiú publikációi bekerültek az általa szerkesztett pagat.com internetes gyűjteménybe. A közelmúltban Michael Dummett-tel írott, két kötetes A Hístory of Games Played with the Tarot Pack a kártyakönyvtárak gyöngyszeme lett. John McLeod és barátai 2007-ben Budapesten és Szegeden jártak. Az esték természetesen tarokkozással teltek. Johnnal a játék szünetében – mondhatni két osztás között – beszélgettünk.
Kapcsolat
A weboldallal kapcsolatos
kérdésekben a levelezési cím:

1064 Budapest, Izabella u. 69.
Telefon: 06 1 332 3261
E-mail: civertan@civertan.hu

Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió