kártyás játékok, kártya játékok, kártya játékok online, kártya játékok ingyen, kártya játék leírások, kártya játékleírások

Utazó hamiskártyások

Kongorácz Mihály jászberényi csizmadiamester ez év március 27-én Szolnokra utazva felszállt a személyvonat egyik III-ad osztályú kocsijába. Boldogházánál még há­rom ember szállt fel kocsijába s ezek nyomban kár­tyázni kezdtek. Három kártyalapot, két VIII-ast és egy XII-est vettek elő, azokat össze-visszadobálták és a játékosoknak el kellett találniok, hogy hol van a XII-es. Aki eltalálta, nyert, aki nen találta el, annak tétjét a bankár nyerte. Kongorácz egy ideig nézte a játékot, majd pedig, amikor a játékosok felszólították, ő is játszani kezdett. A XII-est vélet­lenül sem találta el sohasem, úgy hogy a nála lévő pénzt, 210 koronát, mind elvesztette. Ujszász állo­máson a három kártyás leszállt és futásnak eredt. Kongorácz erre szintén kiugrott a vonatból, lármát csapott és üldözni kezdte a három utitársát, akiket a Dessewffy-uradalom földjén dolgozó munkások végre elfogtak. A kártyázó társaságot átadták a csendőröknek. Az ellenük megindított nyomozás kiderítette, hogy az illetők Weber József, Weinstock Jakab és Schuller János rovott múltú notó­rius zsebtolvajok és hamiskártyások. Megállapítot­ták azt is, hogy az ez alkalommal használt kártyák közül a két VIII-as meg volt jelölve és hogy a já­tékosok beszélték rá mindig Kongoráczot, hogy va­lamelyik VlII-asra tegye a pénzét. A följelentés folytán a szolnoki törvényszék két-két évi börtönre ítélte a vádlottakat, akiknek fölebbezésével most foglalkozott a kir. tábla II. büntető tanácsa s a fel­lebbezések elutasításával a törvényszék ítéletét helybenhagyta. (Pesti Hírlap, 1912. október 10.)

A derék újságíró tulajdonképpen az Itt a piros, hol a piros játékot írta le. Rejtély marad viszont a XII kártyalap. Ez aligha hozható kapcsolatba a magyar kártyával. Talán VII-t írt a cikkíró és ezeket a jeleket XII-nek nézte a nyomdai szedő. Így lett a VII lapból XII, gondoljuk mi 103 évvel az eset után.

Csizmar András bűvész blogján ismerteti a játékot - LINK
Modern változat a damien-white.com-on - LINK


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz
Ultizzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az ultiasztalnál!
Tarokkozzunk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények az tarokkasztalnál!
Bridzsezzünk 2018! | részletek

2018: Új esztendő, új versenyek, új remények a bridzsasztalnál!
Ulti Liga, végeredemény | részletek

Véget ért a nemes versengés! A Szerencsejáték Ulti liga 2017 végeredménye és díjai.
Römiparti | részletek

A nemzetközi játékok között talán a legnépszerűbb a römi. Tucatnyi változatának leírását megtaláljuk minden kártyajátékos oldalon. Magyarországon többnyire a 14 lapos römit játsszák. A közelmúltban indított rummy-party.com online játéklehetőséget kínál több játékváltozatban
Ismét pagat.com | részletek

John McLeod Budapesten. Horváth Ferenc és Jánoska Antal riportja a Kártya Magazinban. John McLeod neve régóta ismert kártyás körökben. Az 57 éves londoni férfiú publikációi bekerültek az általa szerkesztett pagat.com internetes gyűjteménybe. A közelmúltban Michael Dummett-tel írott, két kötetes A Hístory of Games Played with the Tarot Pack a kártyakönyvtárak gyöngyszeme lett. John McLeod és barátai 2007-ben Budapesten és Szegeden jártak. Az esték természetesen tarokkozással teltek. Johnnal a játék szünetében – mondhatni két osztás között – beszélgettünk.
Kapcsolat
A weboldallal kapcsolatos
kérdésekben a levelezési cím:

1064 Budapest, Izabella u. 69.
Telefon: 06 1 332 3261
E-mail: civertan@civertan.hu

Az oldalon szereplő információk, képek
és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak.
Minimum felbontás: 1024 x 768
Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió